Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétéve: 2019-05-09
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) és (4) bekezdése alapján. A Tűzvédelmi Főosztály hirdetményi úton közzétett döntései az alábbi linken érhetők el:

Frissítve: 2019-07-17
Hirdetmények - Tűzvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Frissítve: 2019-07-17
Iparbiztonsági ügyek

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Közzétéve: 2018-07-23
Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Frissítve: 2019-07-17
Vízvédelmi hatósági eljárások

Jelenleg nincs archivált anyag.

A piacfelügyeleti eljárásokban hozott jogerős határozatok

Az Ákr. 89. § (3) bekezdés b) pontja, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17. §-a, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

51. §-a alapján történő közzététel.

Frissítve: 2019-07-17
Piacfelügyelet

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR, valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyek elektronikus ügyintézése során a https://vizek.gov.hu felületről nyújthatók be a beadványok.
2022. január 01-től elektronikussá válik a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokon túlmenően valamennyi, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél intézhető hatósági eljárás. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv előtt indult valamennyi hatósági eljárásban 2022. január 1-től alkalmazni kell – az ügyfél elektronikus azonosítását követően – az Integrált Hatósági Rendszert, mely a https://ugyfelportal.katved.gov.hu/ linken érhető el.

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről

A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. § alapján.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szab.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése alapján.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. évnél korábbi tervek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, közbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

Közzétéve: 2024-04-08
BM OKF Közbeszerzési Terve

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018. 04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

a közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, kozbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

a közzététel az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) a https://ekr.gov.hu link megjelenítésével, a 2018.04.15. előtti adatok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

a közzététel a a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Szerződésnyilvántartó Rendszerben (CoRe) történő közzétételre hivatkozva, közbeszerzés kereső link megjelenítésével történik

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

a közzététel a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételre hivatkozva, a kozbeszerzes.hu link megjelenítésével történik (utolsó közzétételi kötelezettség: 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés)

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja
Dátum Megnevezés
2024-07-04
100 millió forint feletti kifizetések (2024.04.23.)
2024-04-23
100 millió forint feletti kifizetések (2023.12.08.)
2023-12-08
100 millió forint feletti kifizetések (2023.09.29.)
2023-09-29
100 millió forint feletti kifizetések (2023.07.04.)
2023-07-04
100 millió forint feletti kifizetések (2023.06.27.)
2023-06-27
100 millió forint feletti kifizetések (2023.03.23.)
2023-03-23
100 millió forint feletti kifizetések (2022.12.23.)
2022-12-23
100 millió forint feletti kifizetések (2022.10.25.)
2022-10-26
100 millió forint feletti kifizetések (2022.10.07.)
2022-10-07
100 millió forint feletti kifizetések (2022.10.05.)
2022-10-05
100 millió forint feletti kifizetések (2022.09.27.)
2022-09-27
100 millió forint feletti kifizetések (2022.09.09.)
2022-09-09
100 millió forint feletti kifizetések (2022.08.17.)
2022-08-17
100 millió forint feletti kifizetések (2022.07.04.)
2022-07-04
100 millió forint feletti kifizetések (2022. 06. 16.)
2022-06-20
100 millió forint feletti kifizetések (2020.04.29.)
2022-05-09
100 millió forint feletti kifizetések (2020. 07. 31.)
2020-07-02
100 millió forint feletti kifizetések (2020. 05. 31.)
2020-06-05
100 millió forint feletti kifizetések (2020. 04. 30.)
2020-05-07
100 millió forint feletti kifizetések (2020. 03. 31.)
2020-04-02
100 millió forint feletti kifizetések (2018. 02. 28.)
2020-04-02
100 millió forint feletti kifizetések (2019. 08. 06.)
2020-04-02
100 millió forint feletti kifizetések (2019. 06. 03.)
2020-04-02
100 millió forint feletti kifizetések (2018. 06. 29.)
2020-04-02
100 millió forint feletti kifizetések (2017. 07. 31.)