Veszélyes szállítmányok felügyelete

A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Magyarországon is évente több millió tonna veszélyes árut szállítanak közúton, vasúton és vízen, illetve ezek mellett – ugyan csekélyebb mennyiségben, de folyamatosan – megjelennek ezen áruk a légi szállításban is. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni hatékonyabb védekezés kialakítása és erősítése érdekében a veszélyes árukkal, veszélyes anyagokkal végzett tevékenységeket fokozott figyelemmel kell kísérni, ami legeredményesebben a rendszeres hatósági ellenőrzésekkel valósítható meg.

A hatékony és nagyszámú ellenőrzések végrehajtásával a veszélyesáru-szállításban résztvevőket a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására késztethetjük.

A modern ipari technológiák igényelte megnövekedett számú veszélyesáru-szállítások mellett is elvárásként jelentkezik mind a társadalom, mind a kormányzat részéről, hogy a közlekedés biztonsága ne romoljon, a környezet terhelése ne fokozódjon. Ennek megfelelően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőségén belül a veszélyes szállítmányok főosztályának fő céljai közé tartozik a veszélyesáru-szállítások, valamint a szállításokhoz kapcsolódó telephelyek rendszeres és következetes ellenőrzésén túl a szabályok pontos betartásának számonkérése, elsősorban a balesetek megelőzése, illetve egy esetleges baleset bekövetkezte esetén, a káresemény élet- és vagyonbiztonságra, továbbá a környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében.