Vasúti veszélyesáru-szállítás (RID) bejelentése

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló Korm. rendelet előírja, hogy a vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását köteles a katasztrófavédelmi hatósághoz – magyar, angol, német vagy francia nyelven – bejelenteni.

A bejelentés módja

A fenti jogszabály értelmében a bejelentést

 1. az illetékes területi szerv ügyeletének az árutovábbítás megkezdése előtt – a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon – írásban, szkennelt másolatban e-mailen, telefaxon, vagy
 2. a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába történő közvetlen, számítógépes rendszerből indított automatikus adatfeltöltéssel, vagy
 3. a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPSZ) által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül

lehet megtenni.

A bejelentést az a) pont szerinti módon, a katasztrófavédelem honlapján elérhető Microsoft Word dokumentum (DOC), Microsoft Excel dokumentum (XLS), vagy Adobe Portable Document Format (PDF) nyomtatvány minta segítségével lehet teljesíteni, azonban kizárólag abban az esetben, ha a b) és c) pontban meghatározott módon történő bejelentés a szolgáltató részéről jelentkező technikai ok miatt nem tehető meg. (Megjegyzés: A „szolgáltató részéről jelentkező” technikai problémák mind a katasztrófavédelemre, mind a bejelentő vasúti társaságra vonatkozóan értendők.)

 • Microsoft Word (DOC) illetve Excel (XLS) dokumentum két módon is alkalmazható. Egyrészt a nyomtatványt elektronikusan kitöltve, a bejelentő aláírását, cégbélyegző lenyomatát szkennelve, a dokumentumba beillesztve, e-mailben lehet továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.
  Másrészt a letöltött nyomtatvány üres, kinyomtatott változata kézzel, olvashatóan kitöltve telefaxon vagy annak szkennelt példánya e-mailben továbbítható az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.
 • Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel, olvashatóan kitöltött nyomtatványt telefaxon vagy annak szkennelt változatát e-mailben kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

A veszélyes áru vasúti továbbításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a határátlépés helye szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.

(Megjegyzés: A b) és c) pontok szerinti bejelentési mód alkalmazásához szükséges informatikai fejlesztések jelenleg még nem elérhetők. A megvalósulásukról és az adatközlés feltételeiről a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a honlapján kihelyezett külön hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket!)

A megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok e-mail és telefax elérhetőségei:

Igazgatóság neveE-mail címTelefax szám
Baranya MKIEVQ.orwryragb.Onenaln@xngirq.tbi.uh(+36-72) 514-863
Bács-Kiskun MKIEVQ.orwryragb.Onpf@xngirq.tbi.uh(+36-76) 504-257
Békés MKIEVQ.orwryragb.Orxrf@xngirq.tbi.uh(+36-66) 549-490
Borsod-Abaúj-Zemplén MKIEVQ.orwryragb.Obefbq@xngirq.tbi.uh(+36-46) 502-281
Csongrád MKIEVQ.orwryragb.Pfbatenq@xngirq.tbi.uh(+36-62) 621-750
Fejér MKIEVQ.orwryragb.Srwre@xngirq.tbi.uh(+36-22) 512-150
Fővárosi KIEVQ.orwryragb.Sbinebf@xngirq.tbi.uh(+36-1) 459-2330
Győr-Moson-Sopron MKIEVQ.orwryragb.Tlbe@xngirq.tbi.uh(+36-96) 524-819
Hajdú-Bihar MKIEVQ.orwryragb.Unwqh@xngirq.tbi.uh(+36-52) 521-945
Heves MKIEVQ.orwryragb.Urirf@xngirq.tbi.uh(+36-36) 522-111/1015 mellék
Jász-Nagykun-Szolnok MKIEVQ.orwryragb.Wnfm@xngirq.tbi.uh(+36-56) 420-114
Komárom-Esztergom MKIEVQ.orwryragb.Xbznebz@xngirq.tbi.uh(+36-34) 316-010
Nógrád MKIEVQ.orwryragb.Abtenq@xngirq.tbi.uh(+36-32) 521-041
Pest MKIEVQ.orwryragb.Crfg@xngirq.tbi.uh(+36-1) 469-4128
Somogy MKIEVQ.orwryragb.Fbzbtl@xngirq.tbi.uh(+36-82) 424-983
Szabolcs-Szatmár-Bereg MKIEVQ.orwryragb.Fmnobypf@xngirq.tbi.uh(+36-42) 404-425
Tolna MKIEVQ.orwryragb.Gbyan@xngirq.tbi.uh(+36-74) 504-719
Vas MKIEVQ.orwryragb.Inf@xngirq.tbi.uh(+36-94) 513-439
Veszprém MKIEVQ.orwryragb.Irfmcerz@xngirq.tbi.uh(+36-88) 620-802
Zala MKIEVQ.orwryragb.Mnyn@xngirq.tbi.uh(+36-92) 549-392

A bejelentés határideje

 1. A bejelentésnek a katasztrófavédelmi hatósághoz a veszélyes áru továbbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell beérkeznie (a katasztrófavédelem által üzemeltetett informatikai rendszerbe, vagy az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére), vagy a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül történő bejelentés esetén a VPSZ rendszerben rögzítésre kerülnie. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb a vonatnak az üzemváltó állomás elhagyását megelőző egy órával korábban kell megtenni. Rendszeres szállítás esetén a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.
 2. A bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg.
 3. A vasúti társaság köteles a már bejelentett, de meghiúsult vagy módosított árutovábbítást a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon a vonat indulásáig, de legkésőbb az információ tudomására jutását követően haladéktalanul jelezni.

A bejelentés tartalmi követelményei

Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

 1. A veszélyes áru szállítását végző neve, azonosító kódja, címe.
 2. A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail).
 3. A bejelentő személy neve.
 4. A bejelentés verziója [első: E-1, módosító: M-(2-...)].
 5. Menetvonal száma és tulajdonosa.
 6. Vonatazonosító-szám a szállítás során.
 7. Veszélyes árut szállító jármű pályaszáma és vonatban elfoglalt helye (vonatterhelési kimutatás szerinti sorszám).
 8. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, RID szerinti helyes szállítási megnevezése, bárcaszáma, csomagolási csoportja, mennyisége, szállítási módja (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos, tartálykocsi, ömlesztett konténer, küldeménydarabos konténer, Huckepack, küldeménydarabos Huckepack, Ro-La, küldeménydarabos Ro-La).
 9. A veszélyes áru feladójának neve, küldeményazonosítója (a feladási ország és állomás azonosító kódszáma, a feladáskor közreműködő fuvarozó, illetve fuvarozásteljesítési segéd kódszáma, amennyiben rendelkezik vele /SzMGSz szerint: Fuvarozó/, a feladási szám), és a küldemény átvételének dátuma [év, hó, nap] (SzMGSz szerint: a fuvarozási szerződés megkötésének időpontja).
 10. Veszélyes árut szállító jármű kisorolási helye és azok azonosító kódszáma, amennyiben a kisorolás Magyarországon történik.
 11. A szállítási útvonal részletes leírása (érintett állomások neve és azok azonosító kódszáma vagy a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén az érintett vonalszám).
 12. A vonat indulásának helye és annak azonosító kódszáma, valamint tervezett időpontja (év, hó, nap, óra, perc).
 13. A vonat tervezett megállási helye és azok azonosító kódja, tervezett érkezési és indulási idővel (év, hó, nap, óra, perc).
 14. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.
 15. A bejelentés dátuma.
 16. Bejelentő aláírása és cégbélyegző lenyomata.

A közvetlen, számítógépes rendszerből indított automatikus adatfeltöltéssel, vagy a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül történő bejelentés, illetve a meghiúsult, vagy módosított árutovábbításra vonatkozó jelzés esetén az előírt adatok közül nem szükséges a 3., és a 14–16. pontban foglalt adatokat megadni.

Felmentés a bejelentés teljesítése alól

Veszélyes áru vasúti szállítása, fuvarozása esetén a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru továbbításra, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására, valamint a nukleáris anyagok vasúton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz. 

Egyszerűsödtek a vasúti árufuvarozók adminisztrációs terhei, az erről szóló tájékoztató itt elérhető