Rendszeresítési eljárásrend aloldal fejlécképe

Rendszeresítési eljárásrend

A rendszeresítési eljárást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) szakirányítói főosztályai és területi szervei kezdeményezhetik a BM OKF Műszaki Főosztályához beadott kérelemben.

A rendszeresítési eljárást abban az esetben lehet elindítani, ha az alábbi dokumentumokat magyar nyelven hiánytalanul benyújtották:

részletes műszaki leírást a működési jellemzők számszerű adatainak megadásával;

a jogszabályi vagy szabványelőírásoknak való megfelelést és biztonságosságot igazoló iratokat (például: EK megfelelőségi nyilatkozat, EK típustanúsítvány, Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány stb.);

vizsgálati eredményeket feltüntető jegyzőkönyvet,

a rendszeresítendő eszköz mintadarabját, amennyiben a termék fizikai paraméterei és a jogi előírások ezt lehetővé teszik;

videót, fényképeket, rajzokat tartalmazó ismertetőt, ha a mintadarab nem mellékelhető;

használatra, karbantartásra, felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásokra is kiterjedő tájékoztatót;

egyéb, a rendszeresítendő technikára vonatkozó közlendőt.

Az hiányzó dokumentumok pótlására 10 munkanap áll a kérelmező rendelkezésére. Amennyiben a kérelmező nem tesz eleget a hiánypótlásra, a rendszeresítési eljárásra vonatkozó kérelme elutasításra kerül.

A próbahasználatot vagy csapatpróbát a Rendszeresítési bizottság javaslata alapján a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese engedélyezi. A tűzvédelmi technikát a BM OKF főigazgatója, a katasztrófavédelmi műszerek rendszeresítését a BM gazdasági és informatikai helyettes államtitkára hagyja jóvá. Az egyéni védőeszközök próbahasználata, csapatpróbája legalább két katasztrófavédelmi vagy tűzoltó egység bevonásával történik.

A rendszeresítési eljárás során a tűzvédelmi technikát, katasztrófavédelmi műszereket a BM OKF próbahasználatra, csapatpróbára bocsátja (max. 6+6 hónap időtartamban) az együtthasználhatósági és az alkalmazhatósági követelmények vizsgálata céljából. A rendszeresítés kizárólag eredményes próbahasználat vagy csapatpróba után engedélyezhető

A rendszeresítési eljárás illetékmentes.

A tűzvédelmi technikát, katasztrófavédelmi műszereket abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha az megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá a korábban rendszeresített eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság és az alkalmazhatóság követelményének.

A tűzvédelmi technikát, katasztrófavédelmi műszereket rendszerben tarthatóságát a BM OKF - a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri.

Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika, katasztrófavédelmi műszer szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott szakmai, biztonságossági követelményeknek, a rendszerből a rendszeresítési bizottság javaslatára, tűzvédelmi technika esetében a BM OKF főigazgatója, katasztrófavédelmi műszerek esetében a BM gazdasági és informatikai helyettes államtitkára hagyja jóvá, a rendszerből történő kivonásukat.

Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika, katasztrófavédelmi műszerek technika biztonságosságát igazoló iratát az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a tűzvédelmi technika, katasztrófavédelmi eszköz készenlétben tartását a BM OKF azonnali hatállyal felfüggeszti a rendszerből kivonja vagy a használati engedélyét visszavonja.

Ha a korábban rendszeresített tűzvédelmi technikán, katasztrófavédelmi műszerek olyan mértékű műszaki módosítás, korszerűsítés került végrehajtásra, amely alapvetően megváltoztatta paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságának lehetőségeit, a rendszeresítési eljárást ismételten le kell folytatni.

Friss információk

2021. december 09-ai hatállyal rendszeresített termékek:

- Rosenbauer GLOROS T1 elnevezésű védőkesztyű mechanikai  hatások ellen

- Rosenbauer BOROS B1 elnevezésű tűzoltó védőcsizma

- GoodPRO FR3 FireShark plus elnevezésű tűzoltó védőruházat

2021. július 20-ai hatállyal rendszeresítési nyilvántartásba vett termékek:

- Rosenbauer RS9 típusjelzésű áramfejlesztő

- Vőlkl Professional Kommandant Pro K típusjelzésű tűzoltó védőcsizma

- SEIZ Fire-Fighter FF-P típusjelzésű tűzoltó védőkesztyű

- FIREMAN FR Q típusjelzésű tűzoltó mászóöv

2021. május 05-ei hatállyal rendszeresített termék:

- Devold Spirit Hood Double elnevezésű, GP 120 817 A típusjelzésű tűzoltó védőkámzsa

2021. március 23-ai hatállyal rendszeresített termékek:

- Rosenbauer Fire Max 3 NXT elnevezésű tűzoltó védőruházat

- EWS 9215 típusjelzésű fűzős kialakítású tűzoltó védőcsizma

- Scott V320 típusjelzésű hőkamera

2021. március 18-ai hatállyal rendszeresített termékek:

- Rosenbauer Twister-cross típusjelzésű rövidszárú tűzoltó védőcsizma

- Vulcan Triact Lock international version acél karabiner

- Anneau 150 cm-es varrott PA hevedergyűrű

- Anneau 80 cm-es varrott PA hevedergyűrű

- Paw S teherelosztó lap

- Croll S mászógép

- Rig ereszkedő-biztosító eszköz

- Connexion Fast állítható heveder

- Pitagor mentőháromszög (mentőheveder)

- Omni TRIACT LOCK karabiner

- Giant ereszkedő-biztosító eszköz

- Naiad Pro csiga

- Dryad Pro duplacsiga

- Tethys Pro csiga

- Goblin zuhanásgátló

- Goblin Lanyard 26cm-es összekötő-heveder zuhanásgátlóhoz

- Oval XL 3lock alumínium karabiner

- ANSI Oval 3Lock acél karabiner

- Hercules karabiner, magasból leesést gátló és hegymászó védőeszköz, csatlakozó

- Dynatwo 40-70 cm-es kétágú kantár

- Iridium 11mm átmérőjű kötél, varrott véggel, többféle hosszban

- Cord 5,5mm Aramid segédkötél

- CADO C-15 visszahúzható lezuhanásgátló készülék


Rendszeresített tűz- és katasztrófavédelmi eszközök

A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályait a 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet és a BM OKF Főigazgatójának a 12/2020. Intézkedése határozza meg.

A rendszeresített tűz- és katasztrófavédelmi technikákat a következő letölthető táblázat tartalmazza:

Rendszeresitett eszközök