Folyami veszélyesáru-szállítás (ADN) bejelentése

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló Korm. rendelet a vízi szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozások részére előírja, hogy a veszélyes áruk szállításáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére bejelentést kell tenni.

A bejelentés módja:

A bejelentést ezen oldal alján elérhető Microsoft Word dokumentum (DOC) vagy Portable Document Format (PDF) nyomtatvány segítségével lehet teljesíteni.

  • Microsoft Word dokumentum (DOC) alkalmazása esetén a nyomtatványt számítógéppel értelemszerűen kitöltve, Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel kitöltött és beszkennelt nyomtatványt e-mailben kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

A veszélyes áru vízi szállításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldi rakodás esetén a határátlépés helye szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.

A megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok e-mail elérhetőségei:

Igazgatóság neve

E-mail cím

Baranya MKI

onenaln.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Borsod-Abaúj-Zemplén MKI

obefbq.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Fővárosi KI

sbinebf.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Bács-Kiskun MKI

onpf.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Békés MKI

orxrf.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Csongrád-Csongrád MKI

pfbatenq.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Fejér MKI

srwre.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Győr-Moson-Sopron MKI

tlbe.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Hajdú-Bihar MKI

unwqh.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Heves MKI

urirf.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Jász-Nagykun-Szolnok MKI

wnfm.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Komárom-Esztergom MKI

xbznebz.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Nógrád MKI

abtenq.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Pest MKI

crfg.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Somogy MKI

fbzbtl.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI

fmnobypf.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Tolna MKI

gbyan.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Vas MKI

inf.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Veszprém MKI

irfmcerz.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Zala MKI

mnyn.htlryrg@xngirq.tbi.uh

 

A bejelentés határideje

Veszélyes áru vízi szállítása esetén a bejelentést legalább 24 órával az árutovábbítás megkezdése előtt teljesíteni kell.

A veszélyes áru vízi szállítását vagy fuvarozását végző vállalkozás köteles a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást, vagy a bejelentésben szereplő adatok esetleges módosítását a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig jelezni.

A bejelentés tartalmi követelményei

Veszélyes áru vízi továbbítása esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

1. Bejelentő személy neve, elérhetősége.

2. A szállítás tervezett időpontja.

3. A géphajó lajstromszáma, úszólétesítmények azonosítója.

4. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, ADN szerinti helyes szállítási megnevezése, csomagolási csoportja, bárcaszáma, mennyisége, szállítási módja úszólétesítményenként megadva.

5. A veszélyes áru fuvarozójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

6. A veszélyes áru feladójának neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

7. A veszélyes áru berakását, töltését végző neve, címe, elérhetősége, kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon).

8. A veszélyes áru címzettjének neve, elérhetősége.

9. A veszélyes áru berakásának helye, tervezett várakozási helyek (kikötési, veszteglési helyek felsorolása, ha a bejelentéskor ismert), a kirakás helye.

10. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.

11. A bejelentés dátuma.

12. Bejelentő aláírása és cégbélyegző-lenyomata. 

Felmentés a bejelentés teljesítése alól

Veszélyes áru vízi szállítása esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni azon veszélyes áru szállítása során, amely szállítás adatai a RIS-rendszerben rögzítésre kerültek, illetve a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök szállítására.