HUNOR aloldal fejlécképe

HUNOR

I. A HUNOR Szervezet működése, rendeltetése, felépítése:

I.1. A szervezet megnevezése:

Neve:                           HUNOR HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI MENTŐSZERVEZET

Rövidítése:                  HUNOR

Angol elnevezése:  HUNGARIAN NATIONAL ORGANISATION FOR RESCUE SERVICES

I.2. Rendeltetése: Központi rendeltetésű mentőszervezet az ország veszélyeztetettségének megfelelően létrehozott, a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásban bevethető szervezet. Helyi, területi és országos szinten, több vármegyét érintően, illetve külföldön bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése. Váratlan és súlyos veszélyhelyzetekben történő beavatkozás, a helyi, területi és országos védekezések vezetés-irányítási és technikai támogatása. Magyarországon a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, külföldön Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapata.

Rendeltetése:                NEHÉZ VÁROSI KUTATÓ ÉS MENTŐ SZERVEZET

Nemzetközi meghatározása: HEAVY URBAN SEARCH AND RESCUE TEAM

I.3. Riasztás, mozgósítás, bevetés: A mentőszervezet bevetésre és gyakorlatra történő riasztása, mozgósítása, valamint hazai és nemzetközi szintű bevetése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének döntése alapján történik. A mentőszervezet mentésbe történő bevonása mentőegységenként is történhet.

I.4. Képességei: Az ENSZ Nemzetközi Kutatás és Mentési Tanácsadó Csoport (INSARAG) Irányelvek és Módszertannak megfelelően képesnek kell lennie a következőkre: keresőkutyákkal és műszaki kereső berendezésekkel történő kutatás, mentés, beleértve a nagy tömegű tereptárgy megemelésével történő mentést, vasbeton és acélszerkezetek bontása, kötelekkel végzett speciális műveletek, alá-megtámasztás szakműveletek, veszélyes anyagok kimutatása és elkülönítése, újraélesztési és életben tartási szakműveletek. Több beavatkozási helyszínen 10 napon keresztül napi 24 órás munkavégzésre való képesség.

I.5. Jogi háttér:

Magyarországi:

 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény.
 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Korm. Rendelet..
 • A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről kiadott 9/2015. (III.25.) BM rendelet. 
 • A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeleti és készenléti szolgálatainak működési rendjéről szóló 6/2023. BM OKF főigazgatói intézkedés
 • HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet működtetéséről és alkalmazásáról szóló 24/2023. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés.
 • BM OKF és az Országos Mentőszolgálat 3500/2792-7/2022 ált. ügyiratszámú Együttműködési Megállapodása.
 • BM OKF GEK és a Kutyákkal az Életért Alapítvány 518-218/2015 Együttműködési Megállapodása.
 • BM OKF GEK és a Dunakeszi - Kisállatrendelő Bt. Együttműködési Megállapodása.

Európai Uniós: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról.

Egyesült Nemzetek Szervezete ajánlása: ENSZ INSARAG Irányelv és Módszertana, valamint a Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség (IRO) vizsgaszabályzata.

Észak-Atlanti Szerződés Szervezete: Egyetértési Megállapodás.

Egyéb regionális és kétoldalú katasztrófavédelmi együttműködési megállapodások.

I.6. Bevethetősége: Alkalmazható országos (hazai) szinten, EU-n kívüli és EU-n belüli beavatkozás a lakosság élet-, egészség és anyagi javainak védelme érdekében. Működését Magyarországon Budapesten 3 órán belül, vidéken 6 órán belül, külföldön 48 órán belül megkezdi.

I.7. Készenléti ideje: A riasztástól számított 1 órán belül a kijelölt törzs állományának, 3 órán belül a csapat többi részének el kell elérni a készenlétet.

I.8. Alkalmazásba helyezése: A városi kutató-mentő csapat teljes egészében, vagy a kialakult helyzet függvényében részenként is alkalmazásba helyezhető. A szervezet belföldön minden esetben a kárfelszámolást irányító területi (helyi) szervnek kerül át-alárendelésre. Külföldi alkalmazás során a Helyi Veszélyhelyzet Kezelési Hatóság (LEMA) iránymutatásai szerint, az ENSZ INSARAG Irányelvek és Módszertannak megfelelően az Helyszíni Műveleti és Koordinációs Központ (OSOCC), a USAR Koordinációs Törzs (UCC), vagy az EU Polgári Védelmi Csapat feladatszabása alapján, vagy önállóan látja el feladatát.

Belföldön:       A készenlét elérését követően Budapesten 3 órán belül, vidéken 6 órán belül.

Külföldön:      Felkészülési idő 24 óra, azt követően a szállítás módjától, a távolságtól, a határon történő átlépések számának függvényében változó, de legfeljebb 48 órán belül a Mentőegység a kárterületre kiérkezik.

I.9. Szakfeladata: Romok (például összedőlt épületek, balesetet szenvedett közlekedési eszközök) alatt rekedt áldozatok keresése, lokalizálása és mentése. Szükség szerint elsősegélynyújtás a további ellátás céljából történő elszállításig. Földrengés sújtotta területen a műszaki mentés, áldozatok kiemelése és azok túlélési esélyeinek biztosítása. Árvízi védekezés irányítása, vízi mentés, erdőtűzoltás, rendkívüli időjárási következmények kezelése.

I.10. Szállíthatósága: Közúton, vasúton, vízi úton, vagy légi úton, illetve ezek kombinációja.

 

I.11. Komponensei: Vezetés-irányítás (irányítás, kapcsolattartás/koordináció, tervezés, média/beszámolók, értékelés/elemzés, biztonság). Kutatás (keresés műszaki kereső berendezésekkel és keresőkutyával, veszélyes anyagok kimutatása és elkülönítése). Mentés (bontási műveletek, darabolás, emelés és mozgatás, alá-megtámasztás, kötelekkel végzett speciális műveletek, vízből mentés, árvízi védekezés). Orvosi ellátás, beleértve az áldozatok és az egységek tagjai, valamint a keresőkutyák ellátását. Összességében komponensei: vezetés-irányítás, kutatás, mentés, egészségügy, logisztika,

I.12. Önellátási képesség: A munkavégzés feltételeinek 10 napon keresztüli biztosítása.

I.13. Tagjai: A mentőszervezet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományából, rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból, munkavállalókból, társszervek hivatásos főállású szakértőiből és önkéntesekből, így különösen katasztrófa szakorvosokból, mentőtisztekből, szakápolókból, állatorvosokból, pszichológusokból, kutyavezetőkből, állatorvosból, statikus mérnökökből, egyetemi oktatókból, víztisztítással kapcsolatos szakértőkből áll.

I.14. Szakmai felügyelet, koordináció: a HUNOR Mentőszervezet szakmai felügyeletét és koordinációját a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség látja el.  A nemzetközi segítségnyújtás koordinációját a BM OKF Nemzetközi Főosztály és a BM OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály közösen végzi.

I.15. A szervezet felépítése: Elméleti összlétszáma: 160 fő, vezetés-irányítás 30 fő, logisztika 24 fő, alegységek létszáma 80 fő, egészségügy 14 fő, kutyás keresők 12 fő.

II. A mentőszervezet működése, bemutatása

II.1. Vezetés-irányítás:        14 fő (BM OKF és területi szerveitől)

1 fő parancsnok (BM OKF és területi szerve)

1 fő parancsnok-helyettes (BM OKF és területi szerve)

3 fő összekötő tiszt (BM OKF és területi szerve)

3 fő koordinációs tiszt (BM OKF és területi szerve)

3 fő műveleti tiszt (BM OKF és területi szerve)

1 fő veszélyhelyzeti felderítő tiszt (BM OKF és területi szerve)

1 fő statikus (BM OKF és területi szerve)

1 fő biztonsági tiszt (BM OKF és területi szerve)

Feladata: A szervezet alkalmazásának megtervezése, megszervezése. Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító, vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése. 

A szervezet megalakításával, feltöltésével, személyi utánpótlással kapcsolatos feladatok végzése részletezve:

 

 • Riasztási tervek naprakészen tartása.
 • Folyamatos kapcsolattartás az együttműködő szervekkel.
 • A kiképzések, gyakorlatok megtervezése, megszervezése és levezetése.
 • A technikai eszközök karbantartásának tervezése és irányítása, valamint a raktározási feltételek folyamatos biztosítása.
 • A BM OKF szakmai iránymutatása alapján a BM OKF GEK útján az elhasználódott anyagok pótlása, beszerzése, raktározási nyilvántartás naprakészen tartása.
 • Alkalmazás során a feladatba bevont erők vezetése, irányítása, mindenoldalú biztosítása.

II.2. Mentő alegységek (4 x 10 fő):

10 fős I. sz. Alegység, Alfa (BM OKF területi és helyi szervei)

10 fős II. sz. Alegység, Bravo (BM OKF területi és helyi szervei)

10 fős III. sz. Alegység, Charlie (BM OKF területi és helyi szervei)

10 fős IV. sz. Alegység, Delta (BM OKF területi és helyi szervei)

Feladata: A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések használata, a kárhely megvilágítása, veszélyessé vált műtárgyak megerősítése, ideiglenes helyreállítása, műszaki mentés végrehajtása, a sérültek, áldozatok kiemelése és az elsősegélynyújtó helyre történő eljuttatása.

II.3.  Kutató alegység (6 fő):

 

6 fős Kutyás felderítő egység

(BM OKF területi és helyi szervei, valamint önkéntesek)

 

Feladata: Eltűnt személyek megkeresése területen (erdő, mező), azok helyzetének lokalizálása, illetve lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Igényeiket a logisztikai egység vezetőjének rendszeresen jelentik. Beosztásukat a törzs határozza meg, vezetőjük az aktuális egység, vagy alegység vezetője.

II.4. Egészségügyi csoport (7 fő):

2 fő mentőorvos (BM OKF területi és helyi szervei, Országos Mentőszolgálat)

4 fő mentőtiszt (BM OKF területi és helyi szervei, Országos Mentőszolgálat)

1 fő állatorvos (önkéntes)

Feladata: A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása az elsődleges feladata. A másodlagos feladata a kárterületen a sérültek osztályozása, illetve az ehhez kapcsolódó legsürgősebb beavatkozások elvégzése, valamint a kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete. Gondoskodik továbbá a sérültek, áldozatok helyi szerveknek történő átadásáról és dokumentálásáról. Közreműködik a vonatkozó nyomtatványok kitöltésében. Az egészségügyi egység a HUNOR egészségügyi komponense, feladatait a törzs határozza meg, az alegységekbe beosztott egészségügyi személyek vezetője az alegységvezető, a táborban a koordinációs, vagy a műveleti tiszt. A 1 fő állatorvosnak rendelkezésre kell állnia, akinek feladata a kutyák egészségügyi ellátása és felügyelete.

 

II.5. Logisztikai csoport (13 fő):

 • 4 fő Víz- és energiaellátás (BM OKF területi és helyi szervei)
 • 2 fő Élelmezés (BM OKF területi és helyi szervei)
 • 3 fő IT logisztika (BM OKF területi és helyi szervei)
 • 4 fő Szállítás, üzemanyag ellátás, raktár (BM OKF területi és helyi szervei)

Feladata: A mentőszervezet logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, elhelyezési anyagok málházáshoz történő előkészítése, mentőszervezet szükségelhelyezésének kiépítése, szükséges anyagok folyamatos biztosítása. Az eszközök karbantartása, állagmegóvása. Az igények rendszeres jelzése a törzs, irányába. A logisztikai egység közvetlen vezetője a koordinációs tiszt.

 

II.6. További szervezhető komponensek a HUNOR alegységekből:

 • árvízi védekezés irányítása
 • vízből mentés
 • erdőtűzoltás

II.7. a II.1-5 pontokban meghatározott létszámtól az esemény jellegétől függően el lehet térni, de minimum 58 főt tartalmaznia kell a bevetésre alkalmazott csapatnak.

II.8. A beosztásokhoz tartozó nevesített állománytáblát a mindenkori HUNOR parancsnok határozza meg.

III. A HUNOR Mentőszervezet felépítése

USAR összetevő

Feladat

Javasolt személyzet (beosztás)

Létszám

Vezetés-Irányítás

(14 Fő)

 

Vezetés, kapcsolattartás

 

Parancsnok

1

Parancsnok-helyettes

1

Koordinációs tiszt RDC, UCC

3

Összekötő tiszt, média

3

Veszélyhelyzeti felderítő tiszt

1

Műveletirányító tiszt, tervező

3

Statikus tiszt (assessment&analysis) 

1

Biztonsági tiszt

1

Kutató alegység

(6 Fő)

Mentőkutyás keresés

Kutyavezető

6

Mentő Alegység

(4X10 FŐ)

Törés, hasítás, bontás, dúcolás, műszaki kötélzet, emelés és mozgatás

Mentési szakértő

40

Egészségügyi csoport

(2+4+1 FŐ)

Kutyák egészségügyi ellátása

Állatorvos

1

Csapat egészségügyi ellátás

Orvos

2

Mentőtiszt

4

LOGISZTIKAI CSOPORT

(13 FŐ) 

Víz, energia ellátás

Szakértő

4

Élelmezés

Szakács

2

IT Logisztika

IT

3

Szállítás, üzemanyag, ellátás, raktár

Bázisvezető

4

Összesen 

80 fő

A bemutatott komponensből, egységekből, személyekből legalább 2 darab szükséges így a komponens 100%-a tartalékban van.

IV. HUNOR Mentőszervezet felépítése

Teljes létszám nehéz csapat esetén: 80 fő + 100% tartalék képzés (80 fő) = 160 fő

HUNOR Mentőszervezet nehéz csapat felépítési ábrája

Teljes létszám közepes csapat esetén: 54 fő

HUNOR Mentőszervezet közepes csapat felépítési ábrája

V. HUNOR Mentőszervezet tagjainak, keresőkutyák kiválasztásának kritériumai

A BM OKF központi, területi és helyi, valamint a BM OKF GEK állományából kerül kialakításra a HUNOR Mentőszervezetállománya illetve a Logisztikai alegység állománya. A tagokat az Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség jelöli ki. A HUNOR Mentőszervezet szervezeti felépítéséhez kapcsolható beosztásokat. összetételére a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség vezetője tesz javaslatot a Műveleti Főigazgató Helyettes Úr útján a BM OKF főigazgatójának. A kijelölt személyeknek meg kellett felelni a következő kritériumoknak: megfelelő szakmai ismeretek és képesítések megléte, megfelelő szakmai tapasztalat, bevetésre alkalmas egészségügyi állapot, érvényes utazási okmányok megléte. A mentőcsapat vezetői rendelkezzenek ENSZ (OSOCC, UNDAC) és EU (alap, szakosított) szakképzettségekkel. A speciális mentési szakértők (hivatásos tűzoltók) kiválasztása a BM OKF helyi szerveitől történik. A csapattagok kiválasztásánál fontos az angol nyelv alap szintű ismerete, a magas szintű szakmai ismeretek, a szakmai tapasztalat, amelyet hazai és nemzetközi gyakorlatokon és bevetéseken szereztek meg. A tagoknak rendelkezniük kell érvényes utazási okmányokkal, biztosítással a mentési komponensre/feladat ellátásra vonatkozó képesítésekkel: 

 • műszaki mentő eszközök-berendezésekre kezelésére vonatkozó bizonyítványok megléte.
 • kutyavezetői vizsga illetve nemzetközi IRO romkutató minősítésű mentőkutya, oltási bizonyítvány, CHIP
 • orvosi, mentőtiszt szakvizsga megléte.
 • logisztikai képesítések (villanyszerelő, vízvezeték szerelő, szakács, logisztikus).

A kereső kutyák kiválasztása kiképzettségüknek megfelelően történik. Kutyáknak rendelkezniük kell az ENSZ INSARAG és a Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség (IRO) vizsgakövetelményeknek megfelelő romkutató kiképzettséggel. A kutyák és vezetőik kiválasztása a BM OKF területi szerveitől, valamint az önkéntes kutyavezetőkből és kutyáikból történik. Szakmai követelményeket lásd a 24/2023. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés 28. ac) pontjánál.

VI. HUNOR Mentőszervezet mozgósítása és logisztikai biztosítása

A nemzetközi segítségnyújtás koordinációját a BM OKF Nemzetközi Főosztály és a BM OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főosztály közösen végzi.

A mentőszervezet tagjairól részletes adatbázist vezet a koordinációs tiszt, táblázatos formában, a megalakítási tervben meghatározottak szerint. A bevetések és gyakorlatok alkalmával az ENSZ INSARAG adattábla kerül alkalmazásra. A csapat utazásával kapcsolatos minden szervezési feladatot a csapat vezetői állománya – a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség irányításával - végez el a BM OKF és a BM OKF GEK illetékes szakterületei közreműködésével, a riasztás beérkezését követően a BM OKF hatályos intézkedései alapján. A csapat gyülekezési helye a Gazdasági Ellátó Központ (GEK) Kiképző- és Raktárbázisa (1174 Budapest, XVII. kerület, Ferihegyi út 264.). Előnyös a megközelíthetőség szempontjából (közelben autópályák, főutak, repülőtér).  Itt történik meg a beérkező csapattagok regisztrálása, okmányaik, képesítéseik és oltási bizonyítványaik ellenőrzése, a felszerelések ellenőrzése és málházása. Ellenőrzésre kerülnek a mentőkutyák papírjai, bizonyítványai és oltási papírjai is. Ezután történik a csapat tagjainak első eligazítása, felkészítése a várható feladatra, majd innen indul útnak a mentőcsapat a beavatkozás helyszínére.

VII. Eszközök, felszerelések biztosítása

Az eszközök felszerelések biztosítása a „a HUNOR Hivatásos Mentőszervezet működtetéséről és alkalmazásáról” szóló hatályos főigazgatói intézkedés szerint történik.

A kötelező felszerelések iránymutatásait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

VIII. Felszerelések nyilvántartásának rendszere, javítása, karbantartása

 

Az eszközök felszerelések biztosítása a „a HUNOR Hivatásos Mentőszervezet működtetéséről és alkalmazásáról” szóló hatályos főigazgatói intézkedés szerint történik

IX. Egészségügyi, orvosi ellátás módja, rendszer, baleseti biztosítások

A HUNOR Mentőszervezet állománya (hivatásos állományú tagjai) az előírásoknak megfelelően rendszeresen szűrő vizsgálatokon és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, valamint oltási bizonyítvánnyal rendelkeznek. Az alkalmassági vizsgálatok orvosi dokumentációikat a területileg illetékes alapellátó orvos tartja nyilván. Magyarország állampolgárainak egészségügyi adatai a 1992. évi LXIII. számú, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény értelmében különleges adatnak minősülnek, ezeket csak az érintett írásos nyilatkozatának birtokában lehet nyilvántartani, harmadik fél számára csak az érintett külön írásos engedélye alapján adható át. A mentőszervezet tagjai minden beavatkozás és gyakorlat során magukkal viszik az egészségügyi alkalmasságot igazoló okmányokat (oltási kis könyv). A mentőszervezet minden tagja rendelkezik érvényes balesetbiztosítással és a szükséges oltásokkal, az oltások meglétét a BM OKF Humán Szolgálat közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője tartja nyilván. Az ezeket igazoló okmányokat a bevetések és a gyakorlatok során maguknál tartják a HUNOR Mentőszervezet tagjai.

A Magyarország által kiküldendő állományra az adott időszakra minden alkalommal a BM OKF élet- és balesetbiztosítást köt. A bevetések során a mentőcsapat egészségügyi ellátását a saját egészségügyi komponense biztosítja, a csapat saját eszközeinek igénybevételével. A mentőcsapat kutyái folyamatos állatorvosi felügyelet alatt állnak, mivel a kutyavezetők között vannak állatorvos képesítéssel rendelkező személyek. A kutyák megkapják az előírt oltásaikat, ezekről az oltási bizonyítványuk tanúskodik, ezen felül a kutyavezetők rendszeres szűrővizsgálatra viszik őket.

 

X.      A HUNOR Mentőszervezet etikai szabályzatát minden tagnak be kell tartania hazai és nemzetközi bevetés során. 24/2023 BM OKF főigazgatói utasítás 6. melléklete alapján.

 

XI. A HUNOR Mentőszervezet eszközeinek beszerzése, karbantartása, visszapótlása, felülvizsgálata a 24/2023 BM OKF főigazgatói intézkedés 18. pontja, az 53. aa); ac); cc); cd) pontja alapján történik.

XII. A HUNOR Mentőszervezet felkészülési időszakában az alábbi irányítás valósul meg.

HUNOR Mentőszervezet irányítási ábrája

XIII. A HUNOR Mentőszervezet tagjával szemben támasztott szakmai követelmények

USAR csapat

Minimum képzettség

Vezetés

Parancsnok,

Parancsnok helyettes    

Összekötő tiszt

Biztonsági tiszt

Koordinációs tiszt

Műveleti tiszt

IT kommunikációs tiszt

                        

 

A parancsnoknak kiképzett kell lennie arra, hogy vezesse és koordinálja a különböző csapatműveleti tevékenységeket. A parancsnok feladata együttműködni más nemzeti, nemzetközi csapatokkal, szervezetekkel és tudni kell, hogyan tud a médiával dolgozni, a LEMA-val információt cserélni az OSOCC-on keresztül. 

A koordinációs tiszt feladata a parancsnok helyettesítése, az INSARAG irányelvek ismerete, alkalmazása műveletek alatt, felderítés szervezése, részvétel az RDC, UCC támogatásában.

A biztonság tiszt feladata a biztonság/védelmi tervek elkészítése és frissítése a teljes műveleti idő alatt. 

Az összekötő tiszt feladata az UCC-vel, SCC-ve, OSOCC-al, a helyi hivatásos erőkkel való kapcsolattartás. Információ átadás a csapat részére és kommunikáció biztosítása az USAR csapat és az OSOCC között.

A műveleti tiszt feladata az alegységek kárhelyszíni irányítása, váltás szervezése. 

Az IT-kommunikációs tiszt feladata az eszközök és használhatóságukhoz szükséges kommunikációs csatornák biztosítása.

Kutatás

Kutyavezető     

Műszaki mentő szakemberek

                                   

 

Kutyavezetés;

Statikai ismeretek és veszélyhelyzeti jelölési rendszerek;

Veszélyes anyag ismerete;

Kulturális ismeret;

Statikai alapismeretek;

Fizikai kutatás;

Veszélyes anyag elkülönítése;

Személyi védőeszközök használata

INSARAG irányelvek ismerete, alkalmazása

24/2023 BM OKF intézkedés 24.c); 27.b)c); 28. ac)

Mentés

Műszaki mentés-vezető 

Műszaki mentők

Statikus mérnök

Veszélyhelyzeti felderítő

szakember

 Műszaki eszközök ismerete

Romosodás ismeretek, épületomlási típusok ismerete

Kötél/alpin technikák ismerete

Alá- és megtámasztási ismeret, Alapkutatási technikák

Veszélyes anyagazonosítás

Személyi védőeszközök használata

Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek

INSARAG irányelvek ismerete, alkalmazása

Egészségügy

Szakorvos, mentőtiszt               

 

Szakorvos, oxiológus szakvizsga, TRIAGE

Sokkot kapott áldozat ellátása

Oltások ismerete, megléte

Tábori higiénia

Gyógyszerezési kompetencia

Magas szintű egészségügyi ellátás ismerete

INSARAG Irányelvek ismerete, alkalmazása

24/2023 BM OKF intézkedés 24.c); 27.b)c); 28. ad)

Logisztika

Koordinációs tiszt         

IT Logisztikus

                        

 

Szállítási és logisztikai, cargo ismeretek

Eszközök javítása, pótlása, karbantartása

Műveleti bázis és tábor felállítása, üzemeltetése

IT felszerelések ismerete

INSARAG Irányelvek ismerete, alkalmazása kommunikációra és a táborra vonatkozóan

Nehéz kategóriájú USAR csapat felszerelés lista

1.         USAR műveletekhez

Nehéz tárgyak emelésére, vonszolására, alá-megtámasztására alkalmas professzionális eszközök.

Fa alá-megtámasztó rendszerek készítéséhez szükséges professzionális felszerelés.

            Fa, fém, beton, tégla anyagok fúrására, átvágására alkalmas professzionális eszközök.

            Magasból, mélyből való mentéshez szükséges kötéltechnikai eszközök.

            Nehéz terhek kötözésére alkalmas eszközök.

     A csapat magas szintü egészségügyi ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, gyógyszerek.

     Vízből mentés és árvízi védekezéshez szükséges professzionális felszerelések.

Kutyák szállításához, ellátásához szükséges felszerelések.

     A tábor 10 napi önellátáshoz szükséges eszközök, ellátámnyok.

     A csapat tábori elhelyezéséhez szükséges (sátrak, wc-k, sátor melegítők, aggregátor, fürdetők, fektetők, ágyak, hálózsákok) felszerelések.

Kapcsolódó dokumentumok:

Kapcsolódó videók