Légi veszélyesáru-szállítás (ICAO-TI) bejelentése

A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló Korm. rendelet a kiszolgáló szervezetek – az a gazdálkodó szervezet, amely a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló rendeletben meghatározott hatósági engedély alapján egy vagy több földi kiszolgálásnak minősülő tevékenységet végez, ennek hiányában a repülőtér üzemben tartója – részére előírja, hogy a veszélyes áruk légi szállításáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére bejelentést kell tenni.

A bejelentés módja:

Jelenleg a bejelentést az ezen oldal alján elérhető Microsoft Word dokumentum (DOC) vagy Portable Document Format (PDF) nyomtatvány segítségével lehet teljesíteni.

  • Microsoft Word dokumentum (DOC) alkalmazása esetén a nyomtatványt számítógéppel értelemszerűen kitöltve, e-mailben kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.
  • Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel, olvashatóan kitöltött nyomtatványt telefaxon kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

A veszélyes áru légi szállításának bejelentésekor a feladásra kerülő veszélyes áruk esetén az indulási, a külföldről érkező veszélyes áruk esetén az érkezési repülőtér szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az illetékes. A bejelentések kapcsán a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonatkozásában a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illetékes.

A megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok e-mail és telefax elérhetőségei:

MegyeE-mailFax
Baranyaonenaln.htlryrg@xngirq.tbi.uh(+36-72) 514-863
Budapestsbinebf.htlryrg@xngirq.tbi.uh(+36-1) 459-2330
Győr-Moson-Soprontlbe.htlryrg@xngirq.tbi.uh(+36-96) 524-819
Hajdú-Biharunwqh.htlryrg@xngirq.tbi.uh(+36-52) 521-945
Pestcrfg.htlryrg@xngirq.tbi.uh(+36-1) 469-4128
Zalamnyn.htlryrg@xngirq.tbi.uh(+36-92) 549-392

A bejelentés határideje:

Veszélyes áru légi úton történő továbbítása esetén a bejelentésnek az árutovábbítás megkezdésének tervezett időpontját legalább három órával megelőzően, amennyiben a veszélyes áru életmentést szolgál, egy órával megelőzően kell beérkeznie az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére. Külföldről érkező veszélyesáru-szállítmány esetén a bejelentést legkésőbb három órával azután lehet megtenni, hogy a veszélyes áru a repülőtérre érkezett.

A már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon a továbbítás megkezdésének bejelentett időpontjától számított legkésőbb egy órán belül jelezni.

Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

Veszélyes áru légi szállítása esetén a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyesáru-továbbításra, amelyet a Technológiai Utasításban szereplő korlátozott vagy engedményes mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentesség alapján végeznek, a nukleáris anyagok légi úton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció minősített adatokat tartalmaz, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.

Letöltés: