Adatkezelési tájékoztató

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatai ellátása során számos esetben kezel személyes adatokat.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatok kezelésének átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a BM OKF által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Amennyiben a területi szintű adatkezelésekre vonatkozó információkat kívánja megtekinteni, keresse fel területi szerveink honlapját.