Álláshirdetések

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a BM OKF három hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben az önéletrajz vagy annak kísérőlevele nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, a BM OKF kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

A jelentkező hozzájárulásával tárolt önéletrajzok esetén a háromhónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a BM OKF megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.

ÁLLÁSHIRDETÉS - kiemelt főreferens
Közzététel: 2020. január 14.Jelentkezési határidő: 2020. március 31.Szolgálati hely: Országos
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Üzemek Főosztály kiemelt főreferens beosztás ellátására. Részletek...
ÁLLÁSHIRDETÉS - kiemelt főreferens
Közzététel: 2020. január 14.Jelentkezési határidő: 2020. március 31.Szolgálati hely: Országos
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály kiemelt főreferens beosztás ellátására. Részletek...
ÁLLÁSHIRDETÉS - kiemelt főreferens
Közzététel: 2020. január 14.Jelentkezési határidő: 2020. március 31.Szolgálati hely: Országos
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat Tűzmegelőzési Főosztály kiemelt főreferens beosztás ellátására. Részletek...