KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK)

 

A Belügyminisztérium, mint konzorciumvezető KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” nevű projektje egy a vízigényekre és egyéb hatósági ügyekre vonatkozó eljárásokat és információkat kezelő és rögzítő komplex informatikai rendszer.

A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint hatóság által végzett vízügyi és egyéb hatósági eljárások ügykezelésének teljes körű elektronizálásával a hatósági eljárások integrált hatósági ügyviteli rendszere.

A projekt célja, hogy a tényleges vízhasználatokkal (kiemelve a mezőgazdasági célú vízhasználatot), azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos adatokat és információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, csökkentse a vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. Lehetővé teszi a potenciális vízigényekre vonatkozó előzetes vízügyi információk elérhetőségét az állampolgárok számára egy innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát hatósági eljárások elektronizálását támogató komplex informatikai alkalmazással. 

A fejlesztés keretében megvalósult:

a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja,

egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára,

a bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes - a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó - folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósult a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik,

a vízkészletjárulék bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése az ügyfélkapuhoz történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (kiszabástól a befizetésig) teljes folyamatát nyomon követ

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A konzorcium tagjai: Belügyminisztérium, Agrárminisztérium, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Országos Vízügyi Főigazgatóság, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.

A projekt megvalósításának tervezett határideje: 2021.12.31.

A projekt támogatási kerete: 5 800 000 000 Ft.

A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka.

A projektről bővebb információt: https://vizek.gov.hu/ oldalon olvashatnak.

 

Projekt azonosítóKÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023
Projekt címeVízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer 
Kedvezményezett neveBelügyminisztérium, konzorciumban az alábbi szervezetekkel:

Földművelésügyi Minisztérium

Budapest Főváros Kormányhivatala

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Támogatási összeg5 800 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%)100 %
A projekt tervezett fizikai befejezése2021.12.31.

Kapcsolódó hírek, közlemények:


2020. szeptember 09. - Elektronikus továbbképzés a VIZEK szakrendszerek használatáról
2019. október 30. - MEGHÍVÓ - A VIZEK PROJEKT SAJTÓNYILVÁNOS RENDEZVÉNYÉRE
2019. október 25. - MEGHÍVÓ
2019. október 14. - MEGHÍVÓ - A VIZEK KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ REGIONÁLIS SZAKMAI NAPRA
2019. október 14. - MEGHÍVÓ - A VIZEK KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ REGIONÁLIS OKTATÁSRA
2019. október 10. - Hatósági állomány regionális továbbképzése
2019. szeptember 27. - E-fejlesztések támogatják a hatósági eljárásokat
2018. április 21. - Modern nyilvántartás készül a VIZEK projektnek köszönhetően
2018. április 21. - Modern nyilvántartás készül a VIZEK projektnek köszönhetően
2017. szeptember 12. - MEGHÍVÓ - A „MEZŐGAZDASÁGI VÍZHASZNÁLAT INFORMÁCIÓS ÉS ELLENŐRZÉSI KERETRENDSZER (VIZEK) KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYÉRE
2017. január 19. - Elektronikus VIZEK-en…
2017. január 18. - Elektronikus VIZEK-en…