KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK)

                  a

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása című projekt eredeti célja az elektronikus ügyintézési lehetőségek körének bővítése volt az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok terén.

A fejlesztés keretében megvalósul:

  • a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus támogatása, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja,
  • egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára,
  • egy bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes – a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó – folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósult a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik,
  • a vízkészletjárulék bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése az ügyfélkapuhoz történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (kiszabástól a befizetésig) teljes folyamatát nyomon követi.
  • az Integrált Hatósági Rendszer modul fejlesztési folyamatainak bővítése a tűzvédelmi, piacfelügyeleti, veszélyes üzemi, veszélyes szállítmányi, létfontosságú rendszerek és létesítményvédelmi, nukleárisbaleset-elhárítási és polgárvédelmi hatósági szakterületek vonatkozásában,
  • a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint szakhatóság által használt szakhatósági munkafolyamatokat támogató modul kialakítása, úgy, hogy az egyes szakterületek, a szakhatósági eljárások keretében a felkérő hatóság által elvárt kritériumoknak (pl. elvárt adatkörök, adatformátum stb.) maximálisan megfeleljen,
  • a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság ügyiratkövető rendszereivel.

A vízügyi eljárásokat támogató komplex informatikai rendszer 2020. január elsejével kezdte éles működését.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. A projektről bővebb információt: https://vizek.gov.hu/ oldalon olvashatnak.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023

Kedvezményezettek köre: a Belügyminisztérium, Agrárminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft., Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

Támogatási összeg: 7 696 577 428 Ft

A támogatás intenzitása 100%

A projekt kezdő időpontja: 2015.10.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.06.30.

Projekt azonosítóKÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023
Projekt címeVízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer 
Kedvezményezett neve

Belügyminisztérium, konzorciumban az alábbi szervezetekkel:

Agrárminisztérium

AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Támogatási összeg7 696 577 428  Ft
Támogatási intenzitás (%)100 %
A projekt tervezett fizikai befejezése2023.06.30.

Kapcsolódó hírek, közlemények:


2020. szeptember 09. - Elektronikus továbbképzés a VIZEK szakrendszerek használatáról
2019. október 30. - MEGHÍVÓ - A VIZEK PROJEKT SAJTÓNYILVÁNOS RENDEZVÉNYÉRE
2019. október 25. - MEGHÍVÓ
2019. október 14. - MEGHÍVÓ - A VIZEK KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ REGIONÁLIS SZAKMAI NAPRA
2019. október 14. - MEGHÍVÓ - A VIZEK KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ REGIONÁLIS OKTATÁSRA
2019. október 10. - Hatósági állomány regionális továbbképzése
2019. szeptember 27. - E-fejlesztések támogatják a hatósági eljárásokat
2018. április 21. - Modern nyilvántartás készül a VIZEK projektnek köszönhetően
2018. április 21. - Modern nyilvántartás készül a VIZEK projektnek köszönhetően
2017. szeptember 12. - MEGHÍVÓ - A „MEZŐGAZDASÁGI VÍZHASZNÁLAT INFORMÁCIÓS ÉS ELLENŐRZÉSI KERETRENDSZER (VIZEK) KIALAKÍTÁSA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYÉRE
2017. január 19. - Elektronikus VIZEK-en…
2017. január 18. - Elektronikus VIZEK-en…