E-fejlesztések támogatják a hatósági eljárásokat

2019. szeptember 27. 11:11

A „Mezőgazdasági Vízhasználati Információs és Ellenőrzési Keretrendszer kialakítása (VIZEK)” KÖFOP pályázati forrásból finanszírozott kiemelt projekt lehetőséget ad arra, hogy a vízügyi hatósági eljárások korszerű, elektronikus ügyintézéssel valósuljanak meg. A 2020. január 1-jén bevezetendő keretrendszer több szakrendszert is tartalmaz, amelyek közül az elektronikus vízkészlet-nyilvántartó rendszer használatával összefüggő továbbképzéssel kezdődött meg szeptember 26-án a hatósági állomány tematikus felkészítése.

A VIZEK projekt keretében a vízjogi engedélyezési eljárás teljes körű elektronizálása valósul meg, jelentősen csökkentve a vízhasználók adminisztratív terheit. Mindemellett egyszerűsödik a tényleges mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos hiteles adatok szolgáltatása, valamint elérhetővé válnak a gazdálkodók számára az új öntözési igények tervezéséhez szükséges talajtani és vízgazdálkodási adatok. A projekt konzorciumban, nyolc partner közreműködésével valósul meg.

A felkészítést dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes nyitotta meg, aki bevezetőjében röviden ismertette, milyen fejlesztések történtek az elmúlt években. Kitért a hatósági munkát eredményesebbé tevő új munkamódszerek alkalmazására és a VIZEK keretrendszer előzményének tekinthető, saját fejlesztésű hatósági adatszolgáltatási rendszerre, illetve a digitális alaptérképre. A tábornok kiemelte, hogy a fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a programok jól alkalmazhatóak legyenek a gyakorlatban mind az ügyfelek, mind a hatósági kollégák számára.

Megtörténik a vízügyi hatósági eljárások elektronizálása, továbbá az elmúlt három év során végrehajtott projektfejlesztések révén lehetővé válik a vízhasználókat érintő, kizárólag elektronikus vízkészletjárulék-bevallás és -befizetés – erről már a felkészítést levezető dr. Király Zita tű. százados, vízügyi és vízvédelmi főosztályvezető tájékoztatta a képzés résztvevőit. A statikus alkalmazásokat korszerű, a munkafolyamatokat támogató, ügyfélbarát, dinamikus szakrendszerek váltják fel, lehetővé téve a teljes elektronikus ügyintézést a kérelem benyújtásától kezdve az elbíráláson át, a vízkészletjárulék-nyilvántartással és -befizetéssel kapcsolatos adóhatósági feladatokig. 

A vízkészletjárulék-nyilvántartással kapcsolatos költségvetési szakterületi kérdéseket Tóth Julianna, a BM OKF költségvetési főosztályának szakembere ismertette a hallgatósággal. Bemutatta az új program pénzügyi modulját, az egyes pénzügyi mozgások útját, annak követését, valamint az adatszolgáltatások teljesítését segítő funkciókat. Hangsúlyozta, a fejlesztésekkel megvalósul az elektronikus közhiteles vízikönyvi nyilvántartás.

Az első tematikus napot az elektronikus vízikönyvi nyilvántartás használatát bemutató regionális képzések követik, azt követően a felkészítések az általános hatósági szakrendszer használatára történő képzésekkel zárulnak.

Fotó: OKF Hatósági Főosztály