KEHOP-1.6.0-15-2016-00023 Döntéstámogató rendszer

Világszerte megfigyelhető a szélsőséges időjárási jelenségek gyarapodása. Ezáltal jelentős kockázatokkal, károkkal fenyegető következmények látnak napvilágot, melyek kiemelten érintik hazánkat is.

A társadalom az éghajlatváltozás hatásait elsősorban szélsőséges időjárási és éghajlati jelenségeken, például hőhullámokon és aszályokon, heves esőzéseken, az ezzel együtt járó árvizeken és rendkívül erős szélviharokon keresztül érzékelheti. A – döntően a klímaváltozás hatásaira visszavezethető – kihívásokat, illetve problémákat a katasztrófavédelmi szervezetnek kezelnie kell. A klímaváltozás és az éghajlati tényezők szoros összefüggésben vannak a katasztrófavédelem által ellátandó tevékenységekkel, valamint azok alakulásával. Az új, intenzívebb éghajlati jelenségek az anyagi és emberi erőforrások kezelése szempontjából is egyre súlyosbodó terhet jelentenek a katasztrófák kezelésében, ezért fontos a katasztrófákhoz kapcsolódó egyedi kockázati tényezők csökkentését, illetve a kezelés területén a kapacitások növelését célzó beruházások támogatása. Ezen túlmenően olyan összetett és részletesen kidolgozott kockázatértékelő rendszerre van szükség, amely révén a települések és katasztrófavédelmi szervek megfelelően fel tudnak készülni, és hatékony intézkedéseket tudnak hozni.

A fejlesztés során megvalósuló rendszernek átfogó megoldást kell nyújtania a katasztrófavédelmi szakmai szervezetek (tűzoltási és mentési, polgári védelmi és iparbiztonsági) részéről felmerülő tervezési, hatósági, operatív feladatok térinformatikai kiszolgálására.

A megvalósítandó projekt célkitűzéseinek teljesülése esetén a projekt eredményei a katasztrófavédelem teljes szervezetének tevékenységére pozitív hatással lesznek, valamint a szervezeti struktúra egyes szintjein elhelyezkedő irányító és végrehajtó egységek operatív munkavégzését is támogatni fogják.

A projekt alapvető célkitűzése azoknak a legfontosabb fejlesztéseknek a megvalósítása, amelyek segítségével a katasztrófavédelem számára korszerű informatikai infrastruktúra biztosítható ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon láthassa el Magyarország lakosságának, valamint a nemzetgazdaság és a nemzeti örökség javainak védelmét.

A KEHOP-1.6.0-15-2016-00023 azonosítószámú projekt támogatási összege 850 millió forint.

Projekt azonosítóKEHOP 1.6.0-15-2016-00023
Projekt címeDöntéstámogató rendszer
Kedvezményezett neveBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Támogatási összeg850 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%)100 %
A projekt tervezett fizikai befejezése2022.11.30.

Kapcsolódó hírek, közlemények:


2022. október 05. - Megújuló kommunikációs rendszerek, biztonságosabb környezet
2022. május 12. - Megújult a katasztrófavédelem döntéstámogató rendszere
2019. július 23. - A felelősségteljes döntéshozás alapjai
2017. december 29. - Uniós projekt keretében fejleszti döntéstámogató rendszerét a katasztrófavédelem