Veszélyelhárítási tervezés rendszere aloldal fejlécképe

Veszélyelhárítási tervezés rendszere

Az új katasztrófavédelmi szabályozás alapján 2012-ben megtörtént valamennyi település valós kockázaton alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolása, azon eredményekre építve megújult a veszélyhelyzeti tervezés rendszere, a helyi és területi szintű, valamint a központi veszélyelhárítási tervek.

A veszélyelhárítási tervezés szintjei:

  1. munkahelyi veszélyelhárítási terv,
  2. települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási terv,
  3. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített terve,
  4. járási veszélyelhárítási tervkivonat,
  5. területi (fővárosi) veszélyelhárítási terv,
  6. központi veszélyelhárítási terv.

A tervek általános részből és veszélyhelyzetenkénti speciális részelemekből állnak. A speciális részelemeket – érintettség esetén – a veszélyeztető hatásokra dolgozzák ki a tervkészítők.

A veszélyelhárítási tervek olyan elemeket, így műveleti és intézkedési sorrendeket tartalmaznak, amelyek a természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítása vagy csökkentése érdekében támogatják a döntéshozót, az eseménykezelés hatékony és sikeres végrehajtását. A tervek az azonosított kockázati helyszíneket, a katasztrófavédelemi feladatok és intézkedések végrehajtása érdekében szükséges személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelését is tartalmazzák.

A veszélyelhárítási tervek elkészítése és azok évenkénti felülvizsgálata az érintett ágazatok, szervek és szervezetek bevonásával a védelmi igazgatás rendszerében valósul meg.

A tervekben foglaltak végrehajtásának biztosítása érdekében rendszeres időszakonként az érintettek bevonásával gyakorlatokat tartunk.