Nemzetközi kitekintés aloldal fejlécképe

Nemzetközi kitekintés

A katasztrófavédelem hatósági munkája a törvényi előírásokat, a nemzetközi, hazai és belső szabályzókat, és mindenek előtt az emberek biztonságát tartja szem előtt. Magyarország tagja az Európai Uniónak, ez azt is jelenti, hogy az állam jogrendszerének az Európai Unió jogszabályaival összhangban kell lennie. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerteágazó tevékenysége részeként valamennyi szomszédos országgal együttműködik. Az ország, és esetenként a kontinens határain is túlnyúló kapcsolatok megjelenítése lehetőséget ad arra, hogy az azonos vagy hasonló profilú szervezetek tevékenységéről e honlapon is tájékoztassunk.

  • Európai Radiológiai Adatcsere Platform

KatasztrófavédelemEuropean Radiological Data Exchange Platform (EURDEP) Az 1980-as éveket követően világszerte kiépültek olyan sugárfigyelő és jelző rendszerek, amelyek figyelmeztetnek az érzékszervek által nem észlelhető sugárzás terjedésére. Ezek a rendszerek helyhez kötött, automatikus mérőállomásokból állnak, amelyek folyamatosan regisztrálják környezetük sugárzási helyzetét. Az Európai Unió egyik alapító okirata, az Euratom Egyezmény szerint minden tagállam köteles sugárzásmérő hálózatokat üzemeltetni, és a mért adatokat az Európai Unió központja felé szolgáltatni. A beérkezett adatok megjelenítése, valamint a tagországok hozzáférésének céljából hozták létre húsz évvel ezelőtt az Európai Radiológiai Adatcsere Platform – EURDEP – rendszert. Az EURDEP nyitott rendszer, nemcsak uniós tagországok csatlakozhatnak hozzá, hanem része lehet minden olyan állam is, amelyik vállalja a sugárzási adatok biztosítását. Jelenleg harminckilenc ország része az EURDEP rendszernek, és osztja meg adatait, illetve fér hozzá az 5500 telepített gamma dózisteljesítmény-mérő és kétszázötven levegőminta-vevő állomás sugárzási adataihoz.

  • Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)

KatasztrófavédelemInternational Atomic Energy Agency (IAEA) A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 1957-ben alakult autonóm kormányközi szervezet az ENSZ szakosított szervezeteinek családjában, amelynek jelenleg százhatvankét tagországa van. Legfőbb döntéshozatali szerve a tagállamok évente ülésező Általános Konferenciája. A szervezet operatív irányító testülete az évente öt ülést tartó és harmincöt tagállamból álló Kormányzó Tanács (KT). A Kormányzó Tanács állandó tagja (designated member) a nukleáris energia békés célú felhasználása terén legfejlettebb tizenhárom ország. A tanács további huszonkét tagállamát a földrajzi felosztás alapján kialakított regionális csoportok képviseletében kétéves időtartamra választják meg.

A NAÜ tevékenysége alapvetően három nagy, egymással összefüggő és belső egyensúlyban lévő területet ölel fel. Ezek: a nukleáris energia és más nukleáris technológiák békés célú felhasználásának segítése és támogatása, a nukleáris biztonság erősítése, valamint a nukleáris tevékenység békés jellegének ellenőrzése az úgynevezett biztosítéki rendszer keretében. A három terület közötti egyensúly megőrzése különösen a fejlődő országok számára nagy jelentőséggel bír.