Nemzetközi radiológiai adatcsere rendszer

Az 1980-as éveket követően világszerte kiépültek olyan sugárfigyelő és jelző rendszerek, melyek figyelmeztetnek az érzékszervek által nem észlelhető sugárzás terjedésére. Ezek a rendszerek helyhez kötött, automatikus sugárzásmérő állomásokból állnak, melyek folyamatosan regisztrálják környezetük sugárzási helyzetét.

Modern világunkban erősödik a törekvés a katasztrófavédelem integrált megközelítése iránt. A határokon átnyúló következményekkel járó esetleges balesetek hatékonyabb kezelése érdekében számos ország rendelkezik együttműködési megállapodással és nemzetközi adatcsere rendszerekkel.

Ilyen rendszer az Európai Radiológiai Adatcsere Platform (EURDEP) is. Az Európai Unió minden tagországa számára kötelező jellegű az adatszolgáltatás ebbe a rendszerbe, de az Unión kívüli országok is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Azok az országok, melyek beküldik adataikat a rendszerbe, láthatják az összes többi tagállam sugárzásmérési eredményeit.

Jelenleg 39 ország tagja az EURDEP rendszernek. A szerződések szerint normál körülmények között az adatokat minden ország legalább napi rendszerességgel teszi közzé, veszélyhelyzet esetén azonban a szolgáltatók átállnak minimum kétóránkénti adatküldési gyakoriságra. Gyakorlatilag azonban egyre több ország küldi a mérési eredményeket normál és veszélyhelyzeti körülmények között egyaránt órás gyakorisággal.

A sugárzási adatok a https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Rad-Data-Exchange honlap címen megtekinthetők a „Maps” menüpont alatt található "Real-time monitoring" almenüben, vagy közvetlenül a https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx linken.