Magazin

Megjelenik havonként.

A kiadásért felel: Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM OKF főigazgatója.

Szerkesztő: Újhegyi Katalin
Újságíró: Ács Ferenc, Berkes Viktória, Galántai Judit, Gergály Judit, Kreisz Attila, Pirisi Zsolt, Poór Csaba, S. Tóth Anikó, Tóth Anna
Fotóriporter: Szőke Péter
A szerkesztőség postacíme: Budapest, 1903. Pf. 314.
Telefon: (36-1) 469-4366
E-mail cím: bxs.xbzzhavxnpvb@xngnfmgebsnirqryrz.tbi.uh, bxs.xbzzhavxnpvb@xngirq.tbi.uh


Tördelőszerkesztő: Sári Zsuzsanna