Magazin

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képes folyóirata.
Megjelenik havonként.

A kiadásért felel: Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója.

Szerkesztőbizottság:
Elnök: Dobson Tibor
Tagok: Bérczi László, Bittmann Tibor, Dr. Tóth Ferenc, Újhegyi Katalin, Dr. Vass Gyula
Szerkesztő: Újhegyi Katalin
Újságíró: Galántai Judit, Turányi József
Fotóriporter: Jóri András
A szerkesztőség postacíme: Budapest, 1903. Pf. 314.
Telefon: (36-1) 469-4366
Fax és üzenetrögzítő: (36-1) 469-4203
E-mail cím: bxs.xbzzhavxnpvb@xngnfmgebsnirqryrz.tbi.uh, bxs.xbzzhavxnpvb@xngirq.tbi.uh


Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft.
Felelős vezető: Ibos Ferenc
Tördelőszerkesztő: Kovencz Péter
www.comp-press.hu
Nyomda: AduPrint Kft.
www.aduprint.hu
HU ISSN-1586-2305

Terjeszti: OKF, Lapker Rt.
Előfizethető: OKF, 1149. Budapest, Mogyoródi út 43.
Levélcím: 1903. Budapest, Pf.: 314. Telefon: 469-4100.
Előfizetési díj: egy évre 3000 Ft. Egyes szám ára 250 Ft.