Magazin

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűz-, polgári védelmi és iparbiztonsági képes folyóirata. Megjelenik havonként.

A kiadásért felel: Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója.

Szerkesztőbizottság:
Elnök: Dr. Gyurka Tímea
Titkár: Újhegyi Katalin
Tagok: Bérczi László, Dr. Tóth Ferenc, Kossa György, Dr. Demény Ádám, Petróczi Tímea
Szerkesztő: Újhegyi Katalin
Újságíró: Galántai Judit
Fotóriporter: Jóri András
A szerkesztőség postacíme: Budapest, 1903. Pf. 314.
Telefon: (36-1) 469-4366
Fax és üzenetrögzítő: (36-1) 469-4203
E-mail cím: bxs.xbzzhavxnpvb@xngnfmgebsnirqryrz.tbi.uh, bxs.xbzzhavxnpvb@xngirq.tbi.uh


Nyomdai előkészítés: Duna-Mix Kft.
Felelős vezető: Szakolczai Lóránt
Tördelőszerkesztő: Pápay György
www.dunamix.hu
Nyomda: Duna-Mix Kft.
www.dunamix.hu
HU ISSN-1586-2305

Terjeszti: BM OKF
Előfizethető: BM OKF, 1149. Budapest, Mogyoródi út 43.
Levélcím: 1903. Budapest, Pf.: 314. Telefon: 469-4100.