Magazin

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűz-, polgári védelmi és iparbiztonsági képes, elektronikus folyóirata. Megjelenik havonként.

A kiadásért felel: Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM OKF főigazgatója.

Szerkesztő: Újhegyi Katalin
Újságíró: Ács Ferenc, Bakonyi Ágnes, Galántai Judit, Kreisz Attila, Pirisi Zsolt, Poór Csaba
Fotóriporter: Jóri András
A szerkesztőség postacíme: Budapest, 1903. Pf. 314.
Telefon: (36-1) 469-4366
Fax és üzenetrögzítő: (36-1) 469-4203
E-mail cím: bxs.xbzzhavxnpvb@xngnfmgebsnirqryrz.tbi.uh, bxs.xbzzhavxnpvb@xngirq.tbi.uh


Tördelőszerkesztő: Sári Zsuzsanna