Hatósági elérhetőségek aloldal fejlécképe

Hatósági elérhetőségek

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezetének Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőségén működő Veszélyes Üzemek Főosztály tevékenységi köre szerteágazó, hiszen a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények mellett felelős a nukleárisbaleset-elhárítási feladatok ellátásáért is.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv, mint iparbiztonsági hatóság  végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről szóló SEVESO III. EU irányelv hazai végrehajtásának feladatait, ennek megfelelően ellátja a Magyarországon működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények és küszöbérték alatti üzemek felügyeletét, katasztrófavédelmi engedélyezési, ellenőrzési, védelmi tervezési feladatait, felügyeli a nyilvánosság biztosítását, valamint a lakossági tájékoztatást.

A szakterület aktív kapcsolatot tart fenn az EU tagállamok Seveso illetékes hatóságaival, részt vesz többek között a nemzetközi hatósági tapasztalatok feldolgozásában és a hatósági tevékenység szakmai szempontrendszerét meghatározó útmutatók és ajánlások kidolgozásában. A Főosztály kiemelt hangsúlyt fektet mind a hatósági tevékenységet végző állomány, mind az érintett üzemeltetői kör rendszeres továbbképzésére, a jogalkalmazással kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolásával folyamatosan biztosítja az országosan egységes jogértelmezést.

Ezen kívül végzi a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálását.

A Főosztály részeként működik a Nukleárisbaleset-elhárítási Osztály, amely folyamatosan ellenőrzi Magyarország sugárzási helyzetének változását, ellátja az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési központ feladatait, valamint biztosítja a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását és működteti a nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató RODOS rendszert.

A vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezeléséhez, a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében a speciális felderítő egységeket, a Katasztrófavédelmi Mobil Laborokat és Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egységeket működtet, részt vesz a technikai korszerűsítésre irányuló javaslatok kidolgozásában, valamint továbbképzések végrehajtásában, szükség esetén szakmai támogatást nyújt ellenőrzéseik, veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozásaik végrehajtásához.


Veszélyes Üzemek Főosztály elérhetőségei:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4363
E-mail: bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh


Veszélyes Üzemek Főosztály
NévBeosztásTelefonszámEmail
Dr. Mesics Zoltán tű. alezredesfőosztályvezető469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh
Herczeg-Máté Krisztina tű. őrnagykiemelt főreferens469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh
Németh Melinda tű. őrnagykiemelt főreferens469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh
Szántó Attila ra.szakértő469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh
Szeitz Anita ra.szakértő469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh
Csók László tű. őrnagykiemelt főelőadó469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh
Harmati Andrea tű. főhadnagykiemelt főelőadó469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh
Kereskényi Margit tű. főhadnagykiemelt főelőadó469-4363bxs.vcneovmgbafnt@xngirq.tbi.uh