Vízügyi és vízvédelemi hatósági tevékenység

A vízügyi hatóság engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési, valamint szakhatósági, továbbá a vízkészletjárulék tekintetében adóhatósági hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, illetve annak végrehajtását szolgáló rendeletek határozzák meg.

A vízvédelmi hatóság a víz, mint környezeti elem tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve annak végrehajtását szolgáló rendeletek alapján ellátja a meghatározott környezetvédelmi engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési, valamint szakhatósági feladatokat.

A területi és az országos vízügyi hatóság, valamint a területi és az országos vízvédelmi hatóság szakhatóságként történő közreműködését az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) kormányrendelet szabályozza.

A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) kormányrendelet határozza meg a BM OKF és a fentiek szerint kijelölt – fővárosi és 11 megyei – katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatait. A BM OKF – a katasztrófavédelmi igazgatóság középirányító szerveként – a vízminőség-védelmi, a kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátása tekintetében koordinálja a vízvédelmi igazgatási feladatok végrehajtását.