KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófakockázat-értékelési rendszer

A projekt fő célkitűzése egy olyan egységes térinformatikai alapú, on-line, központosított katasztrófakockázat-értékelési rendszer kialakítása és működtetése, amellyel az egész ország területét lefedve, településszinten, veszélytípusonként lehetséges a katasztrófakockázatok területi azonosítása, a kockázati szintek meghatározása. Ez a közös adatbázisrendszer az érintett társszervezetek informatikai rendszerének interfészes összekapcsolásával jön létre, amely segíti a települések –egységes adatbázis alapján történő – katasztrófavédelmi osztályba sorolását a megállapított kockázatok szerint, a helyi, területi, valamint a központi veszélyelhárítási tervek elkészítését, támogatva ezzel a katasztrófák elleni védekezést a megelőzés és a felkészülés időszakában is. Az eredmények alkalmazása kedvező hatással lehet a terület- és településfejlesztésre, a gazdasági tevékenységekre, a kritikusinfrastruktúra-védelemre, a közintézmények működésére, a lakosságtájékoztatásra és a helyi szintű katasztrófavédelmi tevékenységre - már jóval a természeti katasztrófák bekövetkezése előtt. A katasztrófakockázat-értékelési rendszer kialakítása a meglévő térinformatikai rendszer bázisán nyugvó térinformatikai háttér (hardver/szoftver), valamint a rendszerrel kompatibilis térinformatikai alkalmazás fejlesztésével valósul meg. A megvalósítás további része a megelőzést és a felkészülést támogató eszközök (pilóta nélküli légi járművek, és azok műszaki kiszolgálását is biztosító szállító járművek) beszerzése és képzések megtartása.

A KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú projekt támogatási összege 2 892 546 484 forint.

 

Projekt azonosítóKEHOP-1.1.0-15-2016-00003
Projekt címeKatasztrófakockázat-értékelési rendszer
Kedvezményezett neveBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Konzorciumi tagokOrszágos Meteorológiai Szolgálat
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Támogatási összeg2 892 546 484 Ft
Támogatási intenzitás (%)100 %
A projekt tervezett fizikai befejezése2023. december 30.

 


Kapcsolódó hírek, közlemények:


2023. november 23. - Lezárult a katasztrófakockázat-értékelési projekt
2023. szeptember 21. - Csaknem hárommilliárd forint a katasztrófakockázatok felmérésére
2018. augusztus 27. - Majdnem három milliárd forint a katasztrófakockázatok felmérésére