Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Frissítve: 2017-08-09
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2015-09-14
Elérhetőségi adatok

Jelenleg nincs archivált anyag.

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2014-05-21
Ügyfélfogadás

Közzétéve: 2014-05-21
Ügyfélszolgálat

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2012-11-09
Szervezeti felépítés

Közzétéve: 2012-11-09
Szervezeti egységek feladatai

Jelenleg nincs archivált anyag.

A katasztrófavédelem vezetői

A BM OKF vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2019-01-30
A katasztrófavédelem vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervekmegnevezése, és elérhetőségi adatai

Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Közzétéve: 2022-12-02
Gazdálkodó szervezetek adatai

Dátum Megnevezés
2022-12-02
Gazdálkodó szervezetek adatai

Közalapítványok

A BM OKF tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Közzétéve: 2016-08-10
VÉDELEM Online

Frissítve: 2019-01-30
Katasztrófavédelem Magazin

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2022-12-02
Felügyeleti szerv adatai


Költségvetési szervek

A BM OKF tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.