Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás aloldal fejlécképe

Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás

Magyarország a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással és -kéréssel kapcsolatos tevékenységét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) és a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII törvény alapján végzi. A törvény rendelkezései értelmében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, nemzetközi segítségkérés esetén pedig biztosítja a nemzetközi segítség fogadását.

A katasztrófavédelmi törvény összhangban van az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusáról szóló 1313/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi határozattal. Az Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus elsősorban az emberek, valamint a környezet és a tulajdon – beleértve a kulturális örökséget is – védelmére terjed ki, az unión belül vagy kívül bekövetkezett mindennemű természeti és ember által okozott katasztrófa esetén, ideértve a környezeti katasztrófákat, a tengerszennyezést és az akut egészségügyi veszélyhelyzeteket. Az ilyen katasztrófák mindegyike esetén kérhető az uniós mechanizmus keretében polgári védelmi és más veszélyhelyzeti segítségnyújtás az érintett ország reagálási képességeinek kiegészítése céljából.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elmúlt időszakban több alkalommal nyújtott más országnak sürgősségi segítséget. 2021 óta a BM OKF az EU PV Mechanizmuson belül, a rescEU kapacitás részeként intenzív egészségügyi ellátáshoz szükséges egészségügyi eszközöket készletez, amelyeket az Európai Unió felhívására a segítségkérő országok részére mozgósít. Az ötéves projekt első évében már négyszer került erre sor: a magyar rescEU egészségügyi készlettel Ukrajnát kétszer, a Moldovai Köztársaságot és Lettországot egy-egy alkalommal segítettük meg. A katasztrófavédelem katasztrófa- és humanitárius segítségnyújtási tevékenysége során az elmúlt években a szomszédos országokon kívül elsősorban a balkáni országokat támogatta eszközfelajánlásaival, amely során különböző természeti katasztrófák, a koronavírus-járvány, vagy az orosz-ukrán konfliktus miatt segítséget kérő országokat segítettünk fektetőanyagokkal, védőeszközökkel, higiéniás csomagokkal, egészségügyi eszközökkel. Érdemes emellett kiemelni, hogy a COVID-járvány kitörésekor – az elsőként segítséget nyújtó országok között – kétszer is védőeszközök szállításával segítettük a Kínai Népi Demokratikus Köztársaságot.