Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás aloldal fejlécképe

Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás

Magyarország a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással és -kéréssel kapcsolatos tevékenységét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) és a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII törvény alapján végzi. A törvény rendelkezései értelmében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve, nemzetközi segítségkérés esetén pedig biztosítja a nemzetközi segítség fogadását.

A katasztrófavédelmi törvény összhangban van az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusáról szóló 1313/2013/EU Európai Parlamenti és Tanácsi határozattal. Az Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus elsősorban az emberek, valamint a környezet és a tulajdon – beleértve a kulturális örökséget is – védelmére terjed ki, az unión belül vagy kívül bekövetkezett mindennemű természeti és ember által okozott katasztrófa esetén, ideértve a környezeti katasztrófákat, a tengerszennyezést és az akut egészségügyi veszélyhelyzeteket. Az ilyen katasztrófák mindegyike esetén kérhető az uniós mechanizmus keretében polgári védelmi és más veszélyhelyzeti segítségnyújtás az érintett ország reagálási képességeinek kiegészítése céljából.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elmúlt időszakban több esetben nyújtott más országnak sürgősségi segítséget. ezek a segítségnyújtások elsősorban a Balkáni országok részére kerültek összeállításra, amelyek során, a természeti katasztrófát követően víztisztító kapacitást illetve higiéniai csomagokat juttattunk el az árvíz sújtotta területekre (Albánia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina). A menekültkrízis kapcsán Görögország részére nyújtottunk segítséget az EU PV Mechanizmus útján.

Az Európai Unión kívüli Ukrajna részére is segítséget nyújtottunk, amikor az EU felé közvetítettük segítségkérésüket. Az ukrajnai aknaszlatinai sóbánya kapcsán az Unió két alkalommal küldött a helyszínre missziót, egy tényfeltáró (2016. július 2-8.), majd egy tanácsadói (2016. szeptember 14. – 2016. október 5.) szakértői missziót, amelyben az OKF szakértői is képviseltették magukat.