NATO aloldal fejlécképe

NATO

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP) a legnagyobb nem katonai program a Szövetségen belül, amely a tevékenységek összehangolását célozza, kiterjed a tagországok mellett az együttműködő partnerországokra is. A mind állandó (Állandó Képviseletek részvételével), mind plenáris (évente kétszer a nemzeti katasztrófavédelmi vezetők részvételével) formában működő Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) biztosítja a tervező és adminisztratív tevékenységeket, a megfelelő együttműködést a NATO katonai és civil szerveivel. A CEPC ajánlásokkal segíti a nemzeti CEP szervezeteket az e területre vonatkozó NATO-keretű feladatokat, irányokat összefoglaló CEP Miniszteri Irányelvek adaptálásában, valamint felügyeli az Észak-atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központ (EADRCC) tevékenységét.

A NATO-val a CEP területén a Magyar Köztársaság, mint "Békepartner" 1995-től folytatott eredményes együttműködést. A NATO-tagság 1999. évi elnyerése után a szakmai kapcsolat elmélyült. A 2000-ben létrejött OKF már ezekben az együttműködési keretek között kezdhette meg nemzetközi szakmai tevékenységeit.

A NATO elvei szerint a CEP nemzeti felelősség. A CEP szerepe, hogy segítse a nemzeteket a tervezésben, a felkészülésben és elősegítse a hatékony nemzetközi reagálást, amennyiben az adott nemzet nem képes megbirkózni a katasztrófával/krízishelyzettel, illetve következményeivel.

A hagyományos polgári védelmi témák mellett új kihívások is szerepelnek a NATO CEP aktuális napirendjén. A NATO transzformációjával és a műveletekkel összefüggésben egyre nagyobb jelentőséggel bíró ún. átfogó megközelítés (Comprehensive Approach) alkalmazásához kapcsolódóan erősödik a civil szempontok műveleti tervezésbe és végrehajtásba integrálása, illetve a válságkezelésben érintett más szervezetekkel folyó együttműködés erősítése.

A NATO jövőbeni feladatait meghatározó új biztonsági kihívások - így különösen az informatikai hálózatok elleni támadások, energiabiztonság, terrorizmus, klímaváltozás - elleni védekezés szerepel elsőként a CEP közösség napirendjén.

Az új típusú kihívásokat összefoglaló alapkövetelményekre való hatékony felkészülés a Szövetség katonai és civil szereplőinek szorosabb együttműködését igényli. Ennek hatékony koordinálása és megvalósítása érdekében a BM OKF nemzeti kapcsolati pontot (national Point of Contact) jelölt ki. A Szövetség katonai műveleteinek támogatása, illetve polgári felkészültségének megvalósítása érdekében egy állandó NATO munkacsoportot hoztak létre, amelynek résztvevői a nemzeti katonai és civil kapacitások felmérésében és fejlesztésében érintett kormányzati szervek, illetve civil szakértők.

Az OKF feladatai a NATO-tagsággal járó katasztrófavédelmi feladatokkal összefüggésben

A NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII.6.) Korm. határozat alapján a NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés terén a nemzeti kapcsolattartási pont a Belügyminisztérium. A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 29/2015. (X. 21.) BM utasítás értelmében a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) állandó és plenáris üléseire a nemzeti álláspontot - az érintett minisztériumokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral és a rendészeti államtitkárral való egyeztetést követően - a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alakítja ki. Ezért az Észak-atlanti Tanács alárendeltségében működő CEPC-ben a BM OKF biztosítja a képviseletet: részt vesz a bizottság plenáris ülésein, valamint - a NATO Állandó Képviseleten szolgálatot teljesítő CEP összekötő révén - jelen van annak állandó ülésein.

Koordinátori feladatkörünk keretében Magyarország 2008 októberében csatlakozott a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás, a humanitárius segély gyorsaságának és hatékonyságának biztosítását célul tűző határátlépési szándéknyilatkozat aláíróihoz.

A CEPC feladata a szakmai csoportok (4 db) irányítása:

  • Ipari Erőforrások és Kommunikációs Szolgáltatások Csoportja
  • Közegészség- és Élelmiszer/Vízügyi Csoport
  • Szállítási Csoport
  • Polgári Védelmi Csoport

A Polgári Védelmi Csoportban (CPG) a BM OKF látja el a közvetlen szakmai képviselet. A CPG-n belül további munkacsoportok tevékenységében is részt veszünk, melyekben közreműködői és végrehajtói feladatokat látunk el:

  • Kritikus Infrastruktúra Ad hoc Munkacsoport (CIP)
  • a Nem Kötelező Irányelvek és Minimumszabványok Ad hoc Munkacsoport
  • a Vegyi, Biológiai, Radiológiai és Nukleáris Terrortámadás elleni Védekezésre (CBRN).

A NATO keretében nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással foglalkozó EADRCC (Euro-Atlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ) vonatkozásában ugyancsak a BM OKF a kapcsolati pont. Az EADRCC a NATO operatív szerve, amely az EAPC országok területén bekövetkező katasztrófák esetén partnerországokból érkező segítség koordinációját látja el. Ezen felül az EAPC-országok közötti információcsere-központ katasztrófasegély tekintetében. A Központ nagyszabású terepgyakorlatokat szervez minden évben.


Kapcsolódó oldalak: