ENSZ aloldal fejlécképe

ENSZ

ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (UN OCHA)

1991 decemberében az ENSZ Közgyűlése elfogadta 46/182 számú határozatát, amely az ENSZ reagálását hivatott erősíteni a természeti katasztrófák és komplex veszélyhelyzetek bekövetkeztekor. Célként fogalmazódott meg az ENSZ helyszínen történő humanitárius tevékenységének erősítése is. Az ENSZ-főtitkár ezt követően jóváhagyta a Humanitárius Ügyek Osztályának megalapítását, amely az 1998-ban történt átalakuláskor a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (Office for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) elnevezést kapta. Székhelye Genfben, illetve New Yorkban található. Az OCHA feladata a természeti katasztrófák és a komplex veszélyhelyzetekkel összefüggő tevékenységek koordinálása, a humanitárius reagálás összehangolása, valamint a fejlesztés és a humanitárius támogatás. Az OCHA-nak tagjai és partnerei a kormányok, civil és humanitárius szervezetek, az ENSZ-ügynökségek, illetve alapítványok és programok, valamint a Vöröskereszt.

http://www.unocha.org

Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (INSARAG)

A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) több mint 80 ország és katasztrófareagáló szervezet globális hálózata az ENSZ égisze alatt. Az INSARAG a városi kutatással és mentéssel (USAR) kapcsolatos témákkal foglalkozik. Az INSARAG célja, hogy a nemzetközi USAR-csapatok tevékenységét koordinálja, és az egységes INSARAG Irányelveket és Módszertant minél szélesebb körben elfogadtassa.

Az OCHA több szakágazattal rendelkezik. A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport 1991-ben alakult azoknak a nemzetközi kutató- és mentőcsapatoknak a kezdeményezésére, amelyek az 1988-ban Örményországban bekövetkezett és igen súlyos következményekkel járó földrengés után a helyszínen tevékenykedtek. Az OCHA-n belül működő Veszélyhelyzeti Szolgálatok Szakágazat (Emergency Services Branch – ESB) Helyszíni Koordinációs Támogató Részlege (Field Coordination Support Section – FCSS) tevékenykedik a Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport Titkárságaként, Genfben.

Az INSARAG működési szabályzatát az INSARAG Irányelvek dokumentumban gyűjtötték össze, a katasztrófa helyszínére érkező USAR-csapatok tevékenységét és a működésükkel szemben támasztott minimumkövetelményeket tartalmazza. Az Irányelveket az ENSZ 57/150 számú Közgyűlési Határozat fogadta el, 2002. december 16-án.

Az INSARAG világszerte kifejti tevékenységét, ennek érdekében három regionális csoportba szerveződik: Afrika/Európa/Közel-Kelet Régió, Ázsia/Csendes-óceáni Régió és az Amerikai Régió.

http://www.insarag.org

ENSZ INSARAG minősítés 2017-ben

2012 októberében a HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet nehéz városi kutató és mentő, a HUSZÁR önkéntes katasztrófavédelmi mentőszervezet pedig közepes városi kutató és mentő ENSZ INSARAG minősítést szerzett. A sikeres nemzetközi minősítésnek köszönhetően Magyarország a nemzetközi segítségnyújtás során alkalmazott és elfogadott ENSZ irányelveknek megfelelően működő, a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásra felkészült és kiképzett mentőerővel rendelkezik.

Az ENSZ INSARAG minősítést azonban ötévente szükséges megújítani, így mind a HUNOR, mind a HUSZÁR mentőszervezetnek egy 36 órás újraminősítő terepgyakorlaton kell részt vennie és bizonyítani felkészültségét az ENSZ OCHA által összeállított értékelő csapatok és megfigyelők jelenlétében. Az újraminősítésre Hajdúszoboszlón került sor 2017. május 15-18. között.

ENSZ Katasztrófa-kárfelmérés és -koordinációtagság (UNDAC)

Magyarország 2013-ban lett az ENSZ UNDAC tagja, ennek tényét az ENSZ OCHA a február 5-6-án, Genfben megrendezett UNDAC Tanácsadó Bizottság ülésén hivatalosan is bejelentette. Az UNDAC nemzetközi szakértőiből álló csapat feladata, hogy a világ bármely részén bekövetkező katasztrófát követően felmérje a károkat és szükségleteket, majd koordinálja a nemzetközi segélyek beérkezését és elosztását. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság UNDAC szakértője tehát a jövőben részt vehet az ENSZ által felhatalmazott missziókban a világ bármely pontján bekövetkező természeti katasztrófát, vagy összetett veszélyhelyzetet követő kárfelmérésben és a nemzetközi segítség koordinációjában. A BM OKF UNDAC szakérőjének szerződését 2016-ban újították meg.

ENSZ szerepvállalások

Az ENSZ OCHA felkérésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság három szakértője vett részt 2016 során INSARAG minősítő gyakorlatokon a minősítő bizottságok tagjaként. A negyedik magyar szakértő részvételére azért nem kerülhetett sor, mert a minősítő gyakorlatot elhalasztották 2017-re. A minősítő szakértők feladata, hogy szakterületüknek megfelelően és az INSARAG Irányelvek követelményrendszerét követve értékeljék a minősítési eljárás alatt álló ország USAR csapatának teljesítményét, és eldöntsék, hogy a csapat az ENSZ INSARAG minősítés elnyerésére alkalmas-e, vagy sem. A BM OKF 2016-ban a 2017. évi minősítő gyakorlatokra összesen 10 főt jelölt ki a HUNOR mentőszervezet állományából, akik közül 7 főt választottak be.