Tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági feladatok, jogszabályok aloldal fejlécképe

Tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági feladatok, jogszabályok

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján I. fokú hatóságként eljár:

• az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás engedélyezési eljárásaiban,

• a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben foglalt műszaki tartalomtól és a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás és módszer alkalmazásának jóváhagyási eljárásaiban,

• azon tűzoltó-technikai termék forgalmazási engedélyezési eljárásaiban, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

• az építési termékek, tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések védelmi egyenértékűségének vizsgálati eljárásaiban,

• a tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek és szén-monoxid érzékelők vonatkozásában piacfelügyeleti eljárásokban,

• a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító, vizsgáló és ellenőrző szervezetek nyilvántartását érintő eljárásokban, működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző Kijelölő Bizottságot,

• a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi eljárásaiban,

• a kormányrendeletben meghatározott kiemelt jelentőségű beruházások eljárásaiban, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság, tűzvédelmi szakhatóság,

• a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárásban.

Az eljárások lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

A hatósági eljárások lefolytatásáért eljárási illetéket, vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, illetve az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján.