Érintett ágazatok, alágazatok aloldal fejlécképe

Érintett ágazatok, alágazatok

ÁGAZATALÁGAZAT
Energiavillamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére, valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)
kőolajipar
földgázipar
Közlekedésközúti közlekedés
vasúti közlekedés
légi közlekedés
vízi közlekedés
logisztikai központok
Agrárgazdaságmezőgazdaság
élelmiszeripar
elosztó hálózatok
Egészségügyaktív fekvőbeteg-ellátás
mentésirányítás
egészségügyi tartalékok és vérkészletek
magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok
gyógyszer-nagykereskedelem
Társadalombiztosítástársadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez kapcsolódó informatikai rendszerek és nyilvántartások
Pénzügypénzügyi eszközök kereskedelmi, fizetési, valamint klíring- és elszámolási infrastruktúrái és rendszerei
bank- és hitelintézeti biztonság
készpénzellátás
Infokommunikációs technológiákinternet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás
vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások, vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatok
rádiós távközlés
űrtávközlés
műsorszórás
postai szolgáltatások
kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok
Vízivóvíz-szolgáltatás
felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése
szennyvízelvezetés és -tisztítás
vízbázisok védelme
árvízi védművek, gátak
Közbiztonság - Védelemrendvédelmi szervek infrastruktúrái
Honvédelemhonvédelmi rendszerek és létesítmények