Kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egységek rendszerbe állítása

2017. augusztus 09. 11:33

A projekt célja speciális és korszerű bevetési egységek létrehozása. A kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egységek rendszerbe állásával egy egységes, a vezetői döntéshozatalt támogató, komplex ellenőrzések lebonyolítását segítő, valamint a megelőző hatósági munkát, továbbá az események gyors és hatékony kezelését támogató rendszer valósulhat meg.

A fejlesztés eredményeként a kritikusinfrastruktúra-védelem mennyiségi és minőségi változáson megy keresztül. A rendszerbe állítani tervezett eszközrendszerrel magasabb szintű reagálóképesség, a beavatkozási idő csökkenése érhető el a kritikus infrastruktúrákban bekövetkezett események kezelése során.

A támogatás révén hatékonyabbá válik a katasztrófavédelem intézményrendszere, a korszerű eszközökkel gyorsabbá válik az információszerzés, mindennek köszönhetően könnyebben megtehetők a szükséges intézkedések.

A projekt által elérni kívánt cél továbbá a természeti katasztrófák kockázatának csökkentése a katasztrófákkal szembeni ellenálló-képesség növelésével, ami a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése révén valósul meg. Cél továbbá a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése, az alkalmazkodó- és reagálóképesség javítása. A bevetési egység működésével mind a hatósági, mind a beavatkozó munka rugalmasabbá és hatékonyabbá válik, mindez pedig biztonságosabbá teszi a hazai és nemzetközi létfontosságú rendszereket.

A projekt a tizenkilenc megyei és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon tervezett kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egység kialakításával valósul meg.
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00024 azonosítószámú projekt támogatási összege 410 millió forint.