Uniós támogatásból bővül a katasztrófavédelem logisztikai bázisa

2018. március 09. 00:00

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának megóvása, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastrukturális elemek biztonságos működésének garantálása. Ennek értelmében a jelentős kiterjedésű, elhúzódó káresetek, katasztrófák bekövetkeztekor a katasztrófavédelem kiemelt feladata gondoskodni a lakosság épségének, egészségének, vagyonának megóvásáról.

Ilyen esetekben többnyire jelentős erőkre és eszközökre van szükség, hiszen akár több száz, vagy ezer embert kell kitelepíteni, gondoskodni kell az ideiglenesen otthon nélkül maradottak elhelyezéséről és ellátásáról, ugyanígy a beavatkozásban résztvevőkről is. Ez a tevékenység komoly logisztikai háttértámogatást igényel, amelybe beletartozik a szükséges eszközök, anyagok megfelelő tárolása éppúgy, mint gyors helyszínre juttatása.
 
A Széchenyi 2020 program keretében végrehajtandó „Logisztikai raktárcsarnok építése” projekttel modernizálható a katasztrófavédelem jelenlegi budapesti, központi raktárbázisa, egyben jelentősen megnövekedik a tárolókapacitás is. A tervezett csarnok csaknem nyolcszáz négyzetméteres, hat méter belmagasságú és fűthető lesz. A fejlesztés eredményeként a csarnokban egy helyen tárolhatók a jelenleg több különböző bázison lévő készletek. Az épületben helyet kapnak a mobilgátkészletek dunai védekezési vonalra telepítendő elemei, a központi polgári védelmi mentőegységek anyagi, technikai készletei, valamint személyi védőfelszerelései.  
 
A projekt a tervek szerint 2019 augusztus végén fejeződik be.
 
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosítószámú projekt támogatási összege 155 millió forint.