Oktatás – állományba kerülés, előmenetel a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

A szolgálati viszony létesítésének feltételeit a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban Hszt.) határozza meg. A képesítési követelmény tekintetében a Hszt. 33. § (1) kimondja, hogy szolgálati viszony azzal az önként jelentkező, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető,

b) * aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott iskolai végzettséggel és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott felsőfokú szakképzettséggel, szakképzettséggel vagy szakképesítéssel

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába történő kerüléshez és a különböző beosztások betöltéséhez elfogadható végzettségeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg, melynek 1. és 3. mellékletében található képesítéseket és azok szintjeit figyelembe véve az állományba kerüléshez és előmenetelhez szükséges képzések rendszere az alábbiakban kerül bemutatásra. 

Az állományba kerülés és előmeneteli lehetőségeket biztosító képzések a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél rendszeresített szolgálati beosztások képesítési követelményei alapján (Rendelet. 4. melléklet)

a) tiszthelyettesi és tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásokba kerülés és az előmenetel lehetőségei felnőttképzési képzőintézmény (Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a továbbiakban: KOK) szakképesítéseire történő beiskolázással:

Állományba kerülés

 

b) tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásokba kerülés és az előmenetel lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Katasztrófavédelmi Intézet (a továbbiakban: NKE RTK KVI) alap- és mesterképzéseire történő jelentkezéssel:

Bekerülés

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél az állományba kerülést és előmenetelt biztosító felnőttképzési és felsőoktatási képzésekről részletes tájékoztató található az alábbi linkeken:

https://kok.katasztrofavedelem.hu

https://kvi.uni-nke.hu