Oktatás - Feladatok

 • Közreműködik a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, szükség esetén kezdeményezi a jogszabályok módosítását.
 • A szakképzés tekintetében végzi a jogszabályi előírások alapján végrehajtandó ellenőrzési feladatokat, és engedélyezési tevékenységet.
 • Közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések, oktatásszervezési feladatok ellátásában.
 • Koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi oktatása, képzése szakmai követelményrendszerének kidolgozását, végrehajtásának ellenőrzését.
 • Tervezi, szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának képzésével, továbbképzésével összefüggő feladatok végrehajtását.
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság közép- és hosszú távú oktatási koncepciójának kidolgozásában.
 • Végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzések meghatározott oktatásigazgatási feladatait.
 • Szervezi, illetve közreműködik a hazai és a nemzetközi, regionális szakmai tanfolyamok szervezésében.
 • Koordinálja és felügyeli a tűzoltó egyesületek, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat.
 • Kapcsolatot tart a felsőszintű szakmai képzést folytató felsőoktatási intézményekkel.
 • Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem, polgári védelem és a tűzvédelem területén működő társadalmi szervezetekkel, gyűjti a társadalmi szervezetek tapasztalatait és azokat felhasználja e szervezetek tagjainak képzésében, továbbképzésében.
 • Közreműködik az országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában.
 • Végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet tisztjelölt hallgatói állományával kapcsolatos, az oktatási szakterülethez delegált feladatait.
 • Tervezi, szervezi és szakirányítja a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sport életét, a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők rendszeres időszakos fizikai felmérését.
 • Tervezi, szervezi, koordinálja a központi és az országos sportrendezvényeket, ellenőrzi a területi sportrendezvényeket, szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein az OKF versenyzőinek, csapatainak részvételét.
 • Felügyeli a katasztrófavédelmi, tűzoltó szakképzést folytató intézmények tevékenységét.
 • Szakmai felügyeletet gyakorol a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet tevékenysége felett.