Karrier aloldal fejlécképe

Karrier

  1. Milyen iskolákat kell elvégezni ahhoz, hogy bekerüljek a katasztrófavédelem csapatához?
  2. Ki lehet a speciális mentőcsapat tagja, hogyan lehet jelentkezni, és milyen feltételeknek kell megfelelni?

Milyen iskolákat kell elvégezni ahhoz, hogy bekerüljek a katasztrófavédelem csapatához?

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos hatáskörű rendvédelmi szerv, az ország valamennyi megyéjében és Budapesten található katasztrófavédelmi igazgatóság az alárendeltségébe tartozik.Amennyiben ön hivatásos szolgálati jogviszonyt kíván létesíteni a katasztrófavédelem állományában, ezt abban az esetben teheti meg, ha megfelel a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges követelményeknek. Ebben az esetben javaslom, hogy küldje meg önéletrajzát az érintett katasztrófavédelmi igazgatóságra.

Jelentkezési feltételek:
 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezik az alkalmazási feltételekről. Hivatásos szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkező, a rendfokozati állománycsoport szerinti iskolai végzettséggel (szakképesítéssel) bíró magyar állampolgárral létesíthető, aki kifogástalan életvitelű, a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, elfogadja egyes alkotmányos jogainak e törvény szerinti korlátozását, és – a külön törvényben meghatározottak szerint – megfelel a nemzetbiztonsági követelményeknek.

Az előírások értelmében a munkáltató a fent felsorolt követelményeknek való megfelelés esetén is szabadon mérlegelheti, létesít-e hivatásos szolgálati viszonyt, hiszen nincs alkalmazási kényszer.

Katasztrófavédelmi szerveknél történő elhelyezkedés feltételei (hivatásos állományú jogviszony létesítésére alkalmasság esetén):

Középfokú végzettség esetén az első lépés a beosztott tűzoltóvá válás, melyhez a Tűzoltó II. részszakképesítés elvégzése szükséges. Bemeneti feltétele a középfokú állami iskolai végzettség megléte. A képzés időtartama 5 hónap, mely magában foglalja a rendvédelmi alapozó modul elsajátítását is. Érettségi vizsga megléte esetén, a magasabb beosztások betöltésének lehetőségét további képzési modulok teszik lehetővé.

Felsőfokú szakmai végzettség megszerzésére - valamint az első tiszti kinevezésre - az érettségi vizsga letétele után vagy másoddiplomás képzés formájában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének szakirányú BSc/MSc képzésein nyílik lehetőség.

Előmeneteli lehetőségek: 

A rendészeti életpálya modell alapján modul rendszerű képzés biztosítja a kiszámítható előmeneteli rendszert. Ennek érdekében folyamatos továbbképzési lehetőségek biztosítják a rendfokozati, munkaköri előrejutás lehetőségét.


Ki lehet a speciális mentőcsapat tagja, hogyan lehet jelentkezni, és milyen feltételeknek kell megfelelni?

Magyarországon az önkéntes mentőszervezetek civil szervezetként működnek, többségük egyesületi, vagy alapítványi formában. A mentőszervezetek tagjai olyan speciális képzettséggel, felszereléssel rendelkező szakemberek, akik önként vállalják, hogy szabadidejükben, térítés nélkül részt vesznek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek mentési tevékenységében.

Ezek leggyakoribb területei a következők:

  • kutyás személykeresés, romkutatás,
  • búvár és vízi/árvízi mentés,
  • barlangi mentés, műszaki, magasból-mélyből mentés, alpintechnika,
  • légi mentés, légi erdőtűzoltás,
  • egészségügyi/orvosi ellátás biztosítása,
  • pszichológiai segítségnyújtás,
  • komplex mentési műveletek.

A mentőszervezetek bevetése a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal kötött együttműködési megállapodásban rögzített feltételek betartásával történik. Jelentkezni közvetlenül a mentőszervezeteknél lehet, de a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok is tudnak információval szolgálni a megyében található mentőszervezetről. A legtöbb mentőszervezet rendelkezik honlappal, ezeken megtalálhatók azok az elérhetőségek, amelyeken fel lehet venni a kapcsolatot velük.

Általános feltétel az adott mentőszervezet tevékenysége iránti érdeklődés, az elkötelezett segítő szándék, a jelentkező fizikai és pszichikai alkalmassága, valamint olyan speciális képzettség megléte, amely illik a mentőszervezet profiljába, illetve amelynek hasznát tudják venni működésük során (pl. búvár vizsga, elsősegélynyújtás, kisgépkezelői vagy kishajó vezetői képzettség, informatikai ismeretek, nyelvismeret, stb.). A tagfelvétel részletesebb feltételeiről az egyes mentőszervezetek adnak tájékoztatást.