Engedélyezési ügyek aloldal fejlécképe

Engedélyezési ügyek

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat a tűzmegelőzési és a vízügyi, vízvédelmi szakterületek feladatait látja el.

Ennek keretében gyakorolja a BM OKF hatáskörébe tartozó első- és másodfokú tűzvédelmi, piacfelügyeleti, vízügyi és vízvédelmi szakhatósági, hatósági, szolgáltatásfelügyeleti jogköröket. Különös figyelmet fordít a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő eljárásokra. Szakmailag irányítja, támogatja a katasztrófavédelem helyi és területi szerveinek hatósági munkáját. Közreműködik a szakterületek tevékenységére vonatkozó szabályozók kidolgozásában. Kezdeményezi a lakosság széles körét érintő hatósági eljárással kapcsolatos tájékoztató kampány szervezését.

A szakterületek feladatainak részletes leírása az alábbi linkeken található:

            Tűzmegelőzési Főosztály

            Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály

            Atomerőmű Engedélyezési Főosztály

A szolgálatvezető: Laczkó Levente tű. ezredes, megelőzési és engedélyezési megbízott szolgálatvezető.

Elérhetősége: bxs.zrtrybmrf@xngirq.tbi.uh