Megalakult a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata

2021. március 30.

Március 29-én megalakult a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, amely első ülésén megválasztotta tisztségviselőit. A tagozat kutatásai összefüggenek a mentő és a megelőző tűzvédelemmel, a veszélyes üzemek és veszélyes szállítmányok felügyeletével, a nukleárisbaleset-elhárítással, a kritikus infrastruktúrák védelmének koordinációjával, valamint a polgári védelem főbb hazai és nemzetközi szakmai irányaival.

Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) főtitkára az MRTT elnökének nevében is köszöntötte az online megrendezett esemény résztvevőit. Ismertette a társaság rendeltetetését, céljait és öntevékeny tagozatainak jelentőségét. Kiemelte, hogy a rendészettudomány Magyar Tudományos Akadémia általi elfogadása mérföldkő volt, hiszen az MRTT elnöksége tevékenységének irányait új alapokra helyezte, amely érintette a Katasztrófavédelmi Intézet tudományterületi kapcsolatait is. A tábornok elmondta, hogy fontos feladatként fogalmazódott meg a nemzetközi nyitás, a tagok kutatásának ösztönzése, a belügyi ágazatban dolgozó munkatársak publikációs tevékenységének elősegítése. A tábornok kifejtette, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával az MRTT-n belüli önálló Katasztrófavédelmi Tagozat megalakítása, szakterületeinek szakmai fejlesztése kiváló lehetőséget jelent az oktatói, illetve a katasztrófavédelem különböző szervezeteiben tevékenykedő kutatói bázis megerősítésére, fejlesztésére. 

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Intézet vezetője az alakuló ülés keretében összefoglalta a publikációk, pályázatok, valamint az intézményi együttműködés területén eddig elért tudományos eredményeket. Rámutatott arra, hogy a Rendészettudományi Doktori Iskolához való kapcsolódással a közös gondolkodás is megkezdődött, és folytatni kell a tehetséggondozást a közös tudományos munkában is. Az intézetvezető kiemelten fontosnak ítélte meg az országos katasztrófavédelmi főigazgató támogatását, amely garanciát jelent a tudományos potenciál növeléséhez, a katasztrófavédelmi tevékenységek fejlesztéséhez, amelyhez a Katasztrófavédelmi Intézet tudományos bázisa megfelelő alapot biztosít.

Ezt követően dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, levezető elnök ismertette az ügyrendet, amely a Katasztrófavédelmi Tagozat szervezeti felépítésén és működési rendjén túl szabályozza a tagok jogait, kötelezettségeit, a tagozat nyilvános megjelenését, további együttműködését. Az ügyrend elfogadását követően dr. habil. Pántya Péter tű. alezredes a jelölőbizottság elnökeként ismertette a beérkezett javaslatokat, majd a közgyűlés megválasztotta tisztségviselőit. A tagozat elnökének Vass Gyula tű. ezredes, intézetvezetőt, az iparbiztonsági szakcsoport vezetőjének Dr. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, tanszékvezetőt, a tűzvédelmi szakcsoport vezetőjének dr. Restás Ágoston ny. mk alezredes, tanszékvezetőt, a polgári védelmi szakcsoport vezetőjének dr. Ambrusz József tű. ezredes, tanszékvezetőt választották meg, a titkári feladatokat Kirovné Dr. Rácz Réka tű. őrnagy, adjunktus látja el. 

Az idénre tervezett feladatokat Vass Gyula megválasztott elnök ismertette. Fő feladatként határozta meg az őszi online konferencia szervezését, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázataihoz való kapcsolódást, a hallgatók tehetséggondozásának, publikálási lehetőségeinek biztosítását.

A rendezvény zárásaként dr. Kovács Gábor főtitkár egyetértett a munkatervben foglaltakkal, a digitális konferencia megszervezésével, amelyek elősegíthetik az intézmények közötti kapcsolatok szakmai elmélyülését, valamint hazai és nemzetközi szinten is növelhetik a katasztrófavédelem elismertségét.

Végezetül dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy az általa vezetett grémium munkatervének tervezetében kiemelt szerepet kap a jövőben a tagozati együttműködés.