Új elnök a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács élén

2021. március 02.

Tíz év után történt váltás a tudományos tanács élén. Dr. Papp Antal Zoltán tűzoltó ezredes 2011 óta töltötte be a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöki tisztségét, ez idő alatt a tudományszervezés területén tevékenykedett, elsődlegesen a katasztrófavédelem előtt álló szakmai kihívásokra adandó válaszok kutatásával foglalkozott.

A tanács tagjainak összetétele, létszáma az évek során többször változott – 2015-ben és 2018-ban történt tagújítás –, de a tudományos munka folyamatos folyt. A tanács munkája során együttműködik más tudományos testületekkel, szoros kapcsolatot ápol a rendvédelmi szervek tudományos testületeivel, nemzetközi szervezetekkel, mint például a Nemzetközi Tűzoltószövetséggel, az Európai Tűzoltó Iskolák Szövetségével, egyetemekkel, közülük is kiemelten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. 

A tanács a tudományos igényű munkákban bemutatott szakmai eredmények közreadásával támogatja a katasztrófavédelem területén dolgozók szakmai fejlődését. A katasztrófavédelem és a tűzvédelem legjelentősebb szakmai, tudományos kiadványa a 2020-ban már 27. évfolyammal megjelenő Védelem–Katasztrófavédelmi Szemle, amelyben a katasztrófák elleni védekezés és más határterületek tudományos ismereteit feldolgozó publikációk jelennek meg.  

Kiemelt jelentőségű továbbá a Védelem Online, amely a szakterület virtuális szakkönyvtáraként a katasztrófavédelem vezető szakemberei számára szolgál információforrásként. Ez az elektronikus információs felület a legnagyobb virtuális szakkönyvtárrá nőtte ki magát, dokumentumtára folyamatosan bővül. A katasztrófavédelem tudományos eredményeinek megjelenítésében jelentős szerepet tölt be a Belügyi Szemle, amely eseti jelleggel egy-egy tematikus szám – 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság – megjelentetésével, vagy tanulmányok közlésével támogatja a szervezet munkáját.

A tanács kiemelten kezeli a tudományos fokozat megszerzésére vállalkozó szakemberek kutatómunkájának előmozdítását. Konferenciák, munkaműhelyek szervezésével teret ad a kutatási eredmények tudományos közösség előtti bemutatásának, valamint a konferencia-kiadványok megjelentetésével szélesebb körben is elismertséget biztosít a tudományos fokozatra aspirálóknak, illetve a már ilyennel rendelkező kutatóknak.

A tanács sikerrel bonyolítja le az innovációkat bemutató konferencia-sorozatát, amelyet az elmúlt esztendőben már negyedik alkalommal rendezett meg. Az „Innovációk a tűzoltásban és a műszaki mentésben” (2016. április 13.); az „Innovációk és megoldások az aktív tűzvédelemben” (2017. május 15.) és az „Innovációk és megoldások az építészeti tűzvédelemben” (2018. március 8.) tematikájú konferencia után 2020. november 2-án „Innovációk a tűzvédelemben – tűzterjedésgátlás – tűzszakaszolás” címmel tartottak tudományos ülést, a járványhelyzet miatt on-line.

Papp Antal elnöksége alatt összesen huszonkét konferencia zajlott le, a tanács tagjai kétszázhúsz konferencián jelentek meg részvevőként, előadóként, szekcióvezetőként vagy levezető elnökként. A legnagyobb érdeklődést a szakterületi aktualitásokhoz kapcsolódó tudományos események váltották ki, a tudományos közösség pedig a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kötődő rendezvényeket kísérte kitüntetett figyelemmel.

A tanács megalakulása óta minden évben meghirdette a tudományos művek megírására ösztönző pályázatát. A pályázatok meghirdetésének fő célja a szakmai közösség és a katasztrófavédelem iránt érdeklődők aktivizálása, a tudományos tevékenység és különösen a gyakorlatban is hasznosítható kutatás ösztönzése volt. A pályázati kiírásban közzétett témák elsődlegesen olyan pályamunkák elkészítését célozták meg, amelyek a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet előtt álló konkrét feladatok megoldásában is hasznosíthatók. Az elmúlt esztendőkben több mint negyven pályamunkát nyújtottak be ezekre. A tanács tagjai más szakmai pályázatok eredményes megvalósulását is támogatják, a BM OKF által kiírt Dr. Balog Imre Emlékpályázat bírálóbizottságába minden évben delegált szakembert.

A testület számos nemzetközi tudományos konferencia megszervezésével, illetve nemzetközi konferenciákon megtartott előadásokkal szerzett hírnevet a tudományos életben maga és a katasztrófavédelem számára. Ennek köszönhetően mind nemzetközi, mind hazai tudományos körökben ismerik és elismerik a katasztrófavédelmet és a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsot.

Papp Antalt az elnöki tisztségben március 1-től dr. Bognár Balázs Lajos PhD tűzoltó dandártábornok, Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatója követi, miután dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató megbízta a feladatok ellátásával. Bognár Balázs csaknem két évtizedes védelmi igazgatási jogalkalmazási tapasztalattal, vezetői és oktatási gyakorlattal rendelkezik. A védelmi igazgatás és a kritikusinfrastruktúra-védelem területén több nemzetközi és hazai szakmai publikációja, tankönyve jelent meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének adjunktusa, a Katonai Műszaki Doktori Iskola óraadója, a Rendészeti Alap- és Szakvizsgabizottság vizsgabiztosa, a Belügyi Szemle állandó lektora, a BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsának korábbi alelnöke, számos tudományos és katasztrófavédelmi projekt szakmai vezetője.

Az új elnök legfontososabb célkitűzésének a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet tudományos munkájának és tudományszervezési képességeinek hazai és nemzetközi színtéren való továbbfejlesztését tekinti a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsa égisze alatt. Fontosnak tartja a látható, aktív tudományszervezést, tudományos ismeretterjesztést, amelyhez elengedhetetlen a kutatás-fejlesztési projektekben való eredményes részvétel. Kiemelten kívánja kezelni a Belügyminisztériummal, a Magyar Tudományos Akadémiával, a rendvédelmi szervekkel, a felsőoktatási intézményekkel, a biztonságpolitikával, belbiztonsággal, stratégiai tervezéssel foglalkozó grémiumokkal, intézetekkel, egyesületekkel való együttműködést.  

 

Fotó: Szőke Péter BM OKF