Hirdetmények - Iparbiztonság

Ügy száma: OAH-2020-04994/2020 Kifüggesztés napja: 2021.02.12
Ügyfél neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Lakcíme/Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.

Tárgy: Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) üzemeltetési engedély iránti kérelme