Tájékoztató a veszélyes áruk csomagolóeszközeinek gyártási jóváhagyási eljárásával kapcsolatban

A 2020. január 1-én hatályba lépett „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról”
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása értelmében
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el azon nem nyomástartó tartályok, tartányok
illetve csomagolóeszközök (IBC-k), nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat, melyeket veszélyes áruk közúti- (ADR), vasúti- (RID), valamint belvízi (ADN)
szállításáról szóló rendeletekben meghatározottak szerint veszélyes áruk szállításának használatára szánnak.

Bővebb tájékoztatás az új csomagolóeszköz gyártásának jóváhagyásával kapcsolatos eljárásról, valamint a már meglévő jóváhagyás meghosszabbításával kapcsolatos eljárásról az alábbi linkeken található.

Új jóváhagyás engedélyezése (2022. december)

Korábbi (műszaki biztonsági hatóság által kiadott) engedélyek meghosszabbítása