Rangos szakmai elismerés a katasztrófavédelem térinformatikai tevékenységéért

2014. október 09.

Október kilencedikén rendezték meg az ESRI Magyarország Felhasználói Konferenciát. A nemzeti térinformatikai rendezvényen a katasztrófavédelem elhozta az ESRI térinformatikai vándordíját az elmúlt időszakban koordinált és jelenleg is futó nagyszabású, előremutató térinformatikai fejlesztéséért. A díjat a szervezet nevében dr. Tollár Tibor tű. dandártábornok, gazdasági főigazgató-helyettes vette át.

Katasztrófavédelem


A díjat odaítélő bizottság indoklása szerint a főigazgatóság „…a térinformatikai alkalmazások lehetőségének felismerésében, a kapcsolódó innovatív gondolkodás bevezetésében, a GIS infrastruktúra megteremtésén túl az alkalmazott szakrendszerekben testet öltő fejlesztésekben olyan eredményeket ért el, amely szinte példátlan a magyar közigazgatásban…. Példaértékű, ahogy felismerték a lehetőségeket, létrehoztak egy térinformatikai szakértői csapatot, amely a fejlesztéssel közösen egy valóságos E-forradalmat csinált.”
 
A rendezvényen a katasztrófavédelem több előadóval is képviseltette magát. Mivel a konferencia egyúttal az ESRI Magyarország fennállásának 25. évfordulója is volt, Tanka László tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság informatikai főosztályának vezetője felidézte a katasztrófavédelem múltját, egyben bemutatta azt is, milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt másfél évtizedben a szervezetnél a térinformatikai szakterület, milyen hatással volt a szakmai alkalmazások (pl. KAP on-line) mai arculatának kialakításában. Előadásában külön kitért az EKOP 1.1.10 pályázati projekt keretében megvalósított komplex térinformatikai rendszerre és fejlesztésekre, hangsúlyozta az elmúlt két év minőségi változásait, a tervezett fejlesztési irányokat.
 
Tanka László előadását követően Beke Dániel, az ESRI Magyarország vezető fejlesztője beszélt a katasztrófavédelemnél jelenleg alkalmazott rendszer technológiai megvalósításáról, majd László Péter tű. főhadnagy mutatott be valós időben a döntés-előkészítésre és veszélyhelyzetek kezelésére összeállított, műveleti térképként használható webes alkalmazásokat. Zárásként Perge Kinga tű. főhadnagy beszélt a SEERISK projekt legújabb eredményeiről.
 
A konferencia további részében különböző, civil és kormányzati területek térinformatikai rendszereivel, megoldásaival ismerkedhettek meg a résztvevők.

Katasztrófavédelem

Fotó: ESRI Magyarország Kft.