Szakhatósági eljárások aloldal fejlécképe

Szakhatósági eljárások

Szakhatósági eljárások

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák, hogy milyen hatósági eljárásokban milyen szakhatóságokat, és mely szakkérdésben kell megkeresni.

Vízügyi és vízvédelmi szakhatóságot az alábbi típusú eljárásokban kell megkeresni:

 • bányafelügyeleti eljárások;
 • energetikai eljárások;
 • építési hatósági eljárások;
 • területrendezési ügyek;
 • hírközlési ügyek;
 • környezet- és természetvédelmi ügyek;
 • közlekedési ügyek;
 • műszaki biztonsági ügyek;
 • egyéb ügyek (pl. a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban,; a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti eljárásban; a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárásában stb.)

Szakkérdések: A tevékenység megfelel-e

 • a vizek lefolyására, árvíz, jég levonulására;
 • ivóvízbázis védelmére;
 • felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.