Álláshirdetés - Ügykezelő

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatal Ügykezelő munkakör betöltésére

Foglalkoztatás:

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a BM OKF Hivatal Ügyviteli Iroda állományában, ügykezelő munkakörben.

 

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, azonnal betölthető
 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)
 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A Hszt. rendelkezései az irányadók. Az illetmény a 12. mellékletben meghatározott „A” munkaköri kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.
 

Ellátandó feladatok: 

 • adminisztrációs, ügyviteli feladatok
 • papír alapú és elektronikus küldemények átvétele, érkeztetése, szignálásra ajánlása
 • papíralapú küldemények hiteles elektronikus másolattá alakítása 
 • irattár rendezés, selejtezés.

A jelentkezés feltétele: 

 • magyar állampolgárság, 
 • cselekvőképesség, 
 • büntetlen előélet,
 • középfokú végzettség,
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent: 

 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • elektronikus iratkezelő rendszer használata,
 • korábbi, hasonló területen szerzett tapasztalat
 • terhelhetőség,
 • pontosság, megbízható munkavégzés.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások 

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz,
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

 

A felvétellel kapcsolatosan további információt Samu Gábor tű. alezredes, ügyviteli irodavezető, illetve Szász Sándor ra., az ügyviteli iroda kiemelt szakügyintézője nyújt, az bxs.htlivgry@xngirq.tbi.uh e-mail címen.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton az bxs.htlivgry@xngirq.tbi.hu e-mail címen keresztül.

 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

 

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.
 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.