Álláshirdetés - Projektvezető

ÁLLÁSHIRDETÉS BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Beruházási és Fejlesztési Főosztály PROJEKTVEZETŐ munkakör betöltésére

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkavállalói jogviszony időtartama:

határozott idejű

2021. augusztus 01-től 2023. augusztus 01-ig

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)

A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Ellátandó feladatok: 

A Projekt Koordinációs Osztályhoz tartozó konkrét uniós projektek lebonyolításának napi szintű vezetése;

 • Pályázati dokumentáció összeállítása, pályázat benyújtása;
 • A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás;
 • A projekt sikeres, a Támogatási szerződésnek megfelelő megvalósítása, a vonatkozó eljárásrendek betartása;
 • A projekt operatív irányítása, a projekt határidőre történő előkészítése és lebonyolításának koordinálása;
 • A rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel történő gazdálkodás;
 • Szakmai kapcsolatot tartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel;
 • Az EUPR rendszerben történő ellenőrzések, rögzítések elvégzése;
 • A Támogatási szerződést érintő módosítások (változás-bejelentés, szerződésmódosítás) előkészítése és benyújtása;
 • A Támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban;
 • A közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában való részvétel;
 • A vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülésének, valamint a teljesítésigazolási folyamat koordinálása és kontrollálása;
 • A pénzügyi feladatok, elszámolások, kifizetési kérelmek, pénzügyi jelentések elkészítésében való részvétel a Projektelszámolási Osztállyal együttműködve;
 • A kommunikációs munkához szükséges információk biztosítása a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban;
 • Részvétel valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen;
 • Részvétel a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában;
 • A projektek szakmai és pénzügyi zárása, szakmai beszámolók elkészítése.

Az alkalmazás feltételei:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettség;
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek lebonyolításában szerzett, igazolható, 3-5 éves tapasztalat;
 • Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (EPTK) felhasználói szintű ismerete
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség;
 • egészségi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés;
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • KEHOP pályázati források alapos ismerete
 • precíz, alapos, megbízható személyiség, 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A felvétellel kapcsolatban további információt dr. Hulmann Tamás tű. őrnagy főosztályvezető-helyettes nyújtja a Gnznf.Uhyznaa@xngirq.tbi.uh email címen.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetiben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet. Az egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetiben kell benyújtani.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.