Tudományos pályamű elkészítésének lehetőségét kínálja a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács

2022. június 02. 15:18

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa (KTT) olyan pályamunkák elkészítését várja, amelyek a tűzoltóság, a polgári védelem és az iparbiztonság szakterületein a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.

A tanács a pályázattal ösztönözni kívánja mindazokat, akik a megadott témakörök alapján tudományos igényű pályamunkák (máshol nem publikált tanulmány, értekezés) elkészítésére vállalkoznak.

A tudományos tanács az alábbi témakörökben várja a pályaműveket:

•  Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének megújítása, az önkéntes mozgalom dinamizálása.

• Térinformatikai alapú, veszélyes anyag terjedését számító szoftver gyakorlati alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelmi mobil labor gépjárművek beavatkozásainak támogatásához.

• Mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelemben.

• Hatékony és biztonságos tűzoltói beavatkozás, műszaki mentés a napelemes rendszerek tüzeinél, illetve környezetében.

• A rendkívüli időjárási eseményekre adott válaszok, fejlesztési lehetőségek a mentő tűzvédelem, a kritikusinfrastruktúra-védelem, a lakosságvédelem területén, melyek fokozzák a szakterületek reziliencia-képességeit.

• Új szabályozási és technológiai kihívások az iparbiztonságban.

• Az INSARAG minősített mentőcsapatok másodlagos beavatkozói képességének kialakítása.

• A közösségek klímatudatosságának fejlesztése, proaktív állampolgári részvétel a klímaváltozás hatásainak csökkentésében, és a katasztrófavédelmi felkészítések rendszerében.

• A lakosság önvédelmi képességének növelése, tájékoztatási módszerek fejlesztése a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülésben. A káreseményekkel szembeni reziliencia fejlesztése.

• A halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és megelőzése érdekében a leginkább veszélyeztetett, egyedül élő, idős, a szokásos kommunikációs csatornáktól leginkább elzárt rétegek megszólításának lehetőségei.

A beadott pályaműnek tartalmilag és formailag rendszerezettnek, logikus felépítésűnek kell lennie, tartalmaznia kell egy összefoglalást, amelyben innovációs javaslatokat fogalmaz meg a pályázó.

A pályázatokat szeptember 28-ig kell postára adni, a beérkezett műveket szakértőkből álló szakmai bíráló bizottság értékeli. Az első három helyezett pénzjutalmat kap, emellett a bizottság különdíjat is odaítélhet.

A díjakat a Belügyi Tudományos Tanács – Magyar Tudomány Ünnepe 2022 belügyi fejezet záró rendezvényeként tartott – ünnepi ülésén adják át.


Kapcsolódó dokumentumok:

(2022.06.02.)