Megtartotta tavaszi ülését a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács

2021. április 27.

Videokonferencia keretében tartotta meg munkaterv szerinti soros ülését a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács április 27-én. Az alelnöki és a titkári megbízások kihirdetése mellett a 2021-es munkatervről, a tudományos pályázati lehetőségekről és az elmúlt időszak feladatairól is tárgyalt a grémium.

Az ülés résztvevőit dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke köszöntötte. A napirendi pontok megtárgyalása előtt Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálat-vezetője ismertette a személyzeti változásokat érintő megbízásokat és elismeréseket. Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy a tanács elnökének javaslatára elnökhelyettesi feladatokkal bízta meg dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredest, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesét, a titkári feladatokat dr. Magyar Csaba tűzoltó alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője látja el a továbbiakban. A megbízások ismertetését követően a szolgálatvezető elismerés átadására kérte fel a korábbi elnököt, dr. Papp Antal tűzoltó ezredest, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatóját. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy a tanács titkári feladatainak hosszú időn át végzett magas szintű ellátásért főigazgatói ajándéktárgy elismerésben részesítette Berkiné Ványi Ágotát, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakügyintézőjét.

Az elismerési és a megbízási okmányok ismertetését követően Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes elmondta, hogy a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács alaprendeltetése a katasztrófavédelem tudományos értékeinek feltárása, az elért tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának támogatása. Úgy fogalmazott, ennek keretében publikálásokkal, konferenciákkal, pályázati lehetőségekkel teret kell engedni a tehetséges, elkötelezett fiataloknak, emellett pedig meg kell mutatni a szervezetben rejlő tudományos, kutatási lehetőségeket. A hazai és a külföldi kapcsolatok erősítésén keresztül továbbra is figyelemmel kell kísérni a nemzetközi tudományos tevékenységet, és meg kell mutatni az eredményeinket, tovább erősítve a szervezet elismertségét. Elmondta, hogy a tagok szakmai elkötelezettsége a biztosíték a folyamatos és magas színvonalú tudományos munkára.  

Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a tanács elnöke a napirendi pontok keretében elsőként az előző ülés óta eltelt időszakról beszélt. A 2021-es munkaterv ismertetése során részletekbe menően kitért a tudományszervezési feladatokra, és az internetes felületek aktualizálására is. A tudományos pályázatok témakörében a hazai és a nemzetközi pályázati felhívások előkészítésével összefüggő feladatokat is ismertette az ülés résztvevőivel. 

Dr. Sabjanics István ny. r. dandártábornok, a Belügyi Tudományos Tanács titkára felszólalásában kiemelte, hogy a célkitűzések előremutatóak, ahogy azt a munkatervben foglaltak is mutatják. Kiemelte, hogy az elméleti és gyakorlati tartalmaknak közelíteniük kell egymáshoz, ehhez elengedhetetlen a rendvédelmi szervek tanácsai és a tagok közötti információáramlás. Elismerően nyilatkozott a katasztrófavédelem tudományszervezési szerepvállalásáról, egyúttal felajánlotta a Belügyi Tudományos Tanács támogatását.

Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltósági főfelügyelője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a Közlekedéstudományi Intézettel való együttműködést és szakmai kapcsolatot, valamint a szakterületi kutatásokhoz kapcsolódó pályázati lehetőségeket hangsúlyozta.  

Dr. habil Vass Gyula tűzoltó ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet vezetője a tűzvédelmi mérnöki képzés előkészítésének helyzetéről, a Tűzvédelmi Mérnöki és Katasztrófavédelmi Nemzetközi Tudományos Konferencia angol nyelvű előadásainak kötetéről, valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata megalakulásáról tájékoztatott, továbbá a Miskolci Egyetemmel való együttműködésre tért ki. 

Végezetül Bognár Balázs arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a munkatervben rögzített feladatok maradéktalan végrehajtására törekszik a tanács elnöksége, amelyhez a tagság aktív hozzájárulását és támogatását kérte.