Évértékelő ülést tartott a Belügyi Tudományos Tanács

2021. március 01.

A Belügyi Tudományos Tanács évértékelő, programalkotó ülésére 2021. február 26-án került sor. Tekintettel a járványügyi helyzetre a rendezvény korlátozott számú személyes jelenlét mellett, online került megrendezésre.

Dr. Dános Valér, a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) ügyvezető alelnöke, az ülés levezető elnöke üdvözölte a résztvevőket. A napirendi pontok ismertetését követően, megállapításra került az ülés határozatképessége, majd a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták a szavazattal rendelkező tagok. 

Dr. Felkai László közigazgatás államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntette a résztvevőket, és meghatározta a 2021. évre vonatkozó, a belügyi tudományos tevékenységgel kapcsolatos elvárásokat, prioritásokat. 

A következő napirendi pontként dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője beszámolt a BTT 2020. évi eredményeiről, továbbá ismertette a 2021. évi munkaterv-tervezetét, amelyet a BTT tagjai egyhangúlag megszavaztak. 

Ezt követően a BTT keretein belül működő munkacsoportok vezetői, valamint a tudományos tanácsok elnökei számoltak be a 2020. évi tevékenységükről és a 2021. évi tervekről.