Álláshirdetés - Projektvezető

BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály projektvezető munkakör betöltésére.

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.


A munkavállalói jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2020. augusztus 01-től 2022. december 31-ig


Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)


A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.


Ellátandó feladatok: 

A Projekt Irodához tartozó konkrét projekt lebonyolításának napi szintű vezetése, a Projekt Iroda vezetőjének iránymutatása alapján. A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás. Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és lebonyolítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Iroda vezető irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel. Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban. Részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési eljárások előkészítésében, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában. Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot. Biztosítja a kommunikációs munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban. Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen. Részt vesz a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában.


Az alkalmazás feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettség;
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat;
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • önálló munkavégzés;
 • a munkakör betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához és megbízhatósági vizsgálathoz kötött


Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • precíz, alapos, megbízható személyiség, 
 • csapatmunka, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség


A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A felvétellel kapcsolatosan további információt Dr. Novák-Soós Zsuzsanna tű. alezredes, főosztályvezető asszony nyújt, a mfhmfnaan.abinxfbbf@xngirq.tbi.uh e-mail címen.


A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a zsuzsanna.novaksoos @katved.gov.hu e-mail címen keresztül.

Benyújtási határidő: 2020. július 15.


A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.

A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján.

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.