Álláshirdetés - Projektiroda vezető

BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály projektiroda vezető munkakör betöltésére.

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.


A munkavállalói jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2020. augusztus 01-től 2022. december 31-ig


Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)


A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.


Ellátandó feladatok: 

A jogszabályok, a Támogatási Szerződéseiben foglaltak, valamint a főigazgató és a főosztályvezető utasításainak figyelembevételével szervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetése alatt álló Projektiroda munkáját. Ellátja az európai uniós projektek irányításával kapcsolatos feladatokat (Projektirányító). Gondoskodik a vezetése alatt működő egység tevékenységének ellenőrzéséről, a Projektirodához rendelt projektekre vonatkozóan. A hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatban javaslatokat, előterjesztéseket dolgoz ki. Részt vesz a külső és belső ellenőrzéseken. Ezek megállapításai alapján intézkedési tervet készít, és a főosztályvezetőnek beszámol annak végrehajtásáról. Főigazgatói intézkedést igénylő ügyekben a főosztályvezető egyetértésével javaslatot tesz az intézkedésre. Gondoskodik a Támogatási Szerződésekben foglaltak végrehajtását akadályozó kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések meghozataláról és végrehajtásáról. Gondoskodik rendszeres projekt áttekintő egyeztetésekről, mind az osztályon, mind a szakmai területekkel kiegészítve. Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel. Eleget tesz a Támogatási szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projektek dokumentálásával kapcsolatban. A főosztályvezetőt akadályoztatása, távolléte esetén a projektek előkészítésének és végrehajtásának ügyei tekintetében helyettesíti. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekre a főigazgató és a főosztályvezető utasítja, illetve amelyet belső szabályozó dokumentum a feladatkörébe sorol.


Az alkalmazás feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettség;
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat;
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • önálló munkavégzés;
 • a munkakör betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához és megbízhatósági vizsgálathoz kötött


Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • precíz, alapos, megbízható személyiség, 
 • csapatmunka, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség


A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A felvétellel kapcsolatosan további információt Dr. Novák-Soós Zsuzsanna tű. alezredes, főosztályvezető asszony nyújt, a mfhmfnaan.abinxfbbf@xngirq.tbi.uh e-mail címen.


A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a mfhmfnaan.abinxfbbf@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.

Benyújtási határidő: 2020. július 15.


A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.

A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján.

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.