Álláshirdetés - Pénzügyi munkatárs

BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály pénzügyi munkatárs munkakör betöltésére.

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.


A munkavállalói jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2020. augusztus 01-től 2022. december 31-ig


Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)


A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.


Ellátandó feladatok: 

A projektekben keletkezett bizonylatok irányító hatóság, közreműködő szervezet által előírt, az elszámolhatóság szempontjából megfelelő dokumentálása, ellenőrzése. A projekt megvalósításával kapcsolatos – mindenkori érvényes eljárásrendi, pénzügyi szabályainak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő – pénzügyi tevékenység koordinálása. Projekt költségvetésének nyomon követése. Pénzügyi elszámolások elkészítése, támogatás lehívása. Változás bejelentések, szerződésmódosítások, hiánypótlások elkészítésében való közreműködés. Számlák formai és tartalmi ellenőrzése, kapcsolódó dokumentációkkal való felszerelése és utalásra való előkészítése. Projekt résztvevőkkel, különösen a projektmenedzserrel és a szakmai vezetővel való folyamatos együttműködés. A projekthez kapcsolódó rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokhoz pénzügyi információk biztosítása. Eljárásrendi és pénzügyi szabályossági szempontok érvényesítése a projekt minden szakaszában.


Az alkalmazás feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • felsőfokú, szakirányú (pénzügyi, gazdasági) végzettség;
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek pénzügyi lebonyolításában szerzett igazolható tapasztalat;
 • a munkakör betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához és megbízhatósági vizsgálathoz kötött


Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • Forrás SQL/NET program felhasználói szintű ismerete;
 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • precíz, alapos, megbízható személyiség;
 • kiváló problémamegoldó képesség, kitartás, terhelhetőség


A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A felvétellel kapcsolatosan további információt Dr. Novák-Soós Zsuzsanna tű. alezredes, főosztályvezető asszony nyújt, a mfhmfnaan.abinxfbbf@xngirq.tbi.uh e-mail címen.


A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a mfhmfnaan.abinxfbbf@xngirq.tbi e-mail címen keresztül.

Benyújtási határidő: 2020. július 15.


A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.

A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján.

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.