Álláshirdetés - Közbeszerzési koordinátor

BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály közbeszerzési koordinátor munkakör betöltésére.

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.


A munkavállalói jogviszony időtartama:

határozott idejű

2020. augusztus 01-től 2022. december 31-ig


Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (hivatali munkarendben)


A munkavégzés helye:

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.


Ellátandó feladatok: 

Beszerzési, közbeszerzési eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása:

 • eljárások előkészítésével kapcsolatos dokumentumok összeállítása;
 • szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, szervezeti egységek közötti levelezés;
 • bírálóbizottság munkájának koordinálása;
 • egyéb beszerzési, közbeszerzési dokumentumok összeállítása;
 • kapcsolattartás a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval, munkájának koordinálása;
 • az eljárásokkal összefüggő dokumentálási, engedélyeztetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellátása;
 • közbeszerzési keretrendszer naprakészen tartása, a vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a belső eljárásrend illetve dokumentációk frissítése;
 • eljárást megindító felhívás, valamint dokumentáció megszerkesztése/elkészítése; adott esetben kiegészítő tájékoztatások, bontási jegyzőkönyvek megszerkesztése, bontási eljárások lefolytatása; adott esetben hiánypótlási felhívások elkészítése;
 • a projektek közbeszerzési tervének elkészítése, folyamatos nyomon követése;
 • hirdetmények elkészítése és feladása, egyéb közzétételi feladatok ellátása;
 • ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, közzétételi feladatok elvégzése;
 • előzetes vitarendezésben, illetve jogorvoslati eljárásokban beadványok előkészítése;
 • a munkaköri leírásban nem szereplő, de a szakterületre tartozó feladatokat a közvetlen vezető utasítására szükség esetén köteles végrehajtani.

 

Az alkalmazás feltétele:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettség, (jogi, pénzügyi, közgazdasági);
 • hazai és/vagy uniós pályázati projektek beszerzéseinek/közbeszerzéseinek lebonyolításában szerzett tapasztalat;
 • a munkakör betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához és megbízhatósági vizsgálathoz kötött


Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • MS Office programok (Excel, Word) felhasználói szintű ismerete;
 • EMIR és EKR rendszer ismerete;
 • angol nyelvtudás;
 • megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.


A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
 • részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A felvétellel kapcsolatosan további információt Dr. Novák-Soós Zsuzsanna tű. alezredes, főosztályvezető asszony nyújt, a mfhmfnaan.abinxfbbf@xngirq.tbi.uh e-mail címen.


A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a mfhmfnaan.abinxfbbf@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.

Benyújtási határidő: 2020. július 15.


A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.

A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetben kell benyújtani.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján.

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.