Álláshirdetés - kiemelt főreferens

ÁLLÁSHIRDETÉS
Közzététel: 2020.06.12.Jelentkezési határidő: 2020.06.30.Szolgálati hely: Országos

Foglalkoztatás:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt) alapján hivatásos jogviszonyban.

Foglalkoztatási jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű

Munkaidőrend:
Teljes munkaidő (hivatali)

A munkavégzés helye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A Hszt. rendelkezései az irányadók.

Az illetmény a Hszt. 6. mellékletben meghatározott tiszti beosztási osztály „E” besorolási kategóriához tartozó besorolás alapján kerül megállapításra.

A hivatásos szolgálati beosztás betöltése vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához, kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz, illetve érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött.

Ellátandó feladatok:
• a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott feladatkörök ellátása.
• a fenti körben szakirányítói feladatok ellátása.
• információbiztonsági hatósági feladatkör ellátása.
• a BM OKF aktív szakmai képviselete külföldi és hazai konferenciákon.
• adatbázis- kezelés a szakterületet által vezetett nyilvántartások vonatkozásában.
• hatósági ellenőrzések lefolytatása a vonatkozó jogszabályok és belső normák alapján.

A jelentkezés feltételei:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• egyetemi vagy főiskolai szintű mérnöki vagy jogi végzettség,
• B kategóriás jogosítvány,
• tárgyalási szintű angol nyelvtudás (írásban és szóban),
• hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
• meglévő hivatásos jogviszony.
• rendészeti szakvizsga.
• ipari környezetben szerzett tapasztalat.
• információbiztonsági szakértő végzettség, elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak.
• jogász végzettség.
• angol felsőfokú írásbeli és szóbeli nyelvtudás.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
• fényképes, részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
• nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik,
• nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. június 30.
A felvétellel kapcsolatosan további információt Angyal István tű. alezredes, főosztályvezető nyújt, a xvxsb@xngirq.tbi.uh e-mail címen.

A jelentkezés benyújtásának módja:
Elektronikus úton a xvxsb@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint (amennyiben jelenleg nem rendvédelmi szerv személyi állományának a tagja) a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján.

A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre.